EU se zatím nedohodla, bude-li 20% podíl obnovitelných zdrojů závazný

Čelní představitelé zemí EU se včera shodli na snižování emisí o 20% do roku 2020. Na otázku, zda by mělo být závazné také zvyšování podílu obnovitelných zdrojů by měl odpovědět dnešní den. Německé předsednictví je ale přesvědčeno, že kompromisu dosáhnout lze.

Souvislosti:

Boj s klimatickými změnami je ústředním tématem dvoudenní Evropské rady v Bruselu. Evropští leadeři se na ní mají dohodnout na tom, zda do roku 2020 sníží emise o 20% tak, jak to v lednu navrhla Evropská komise.

Členské státy by na summitu měly také nalézt společný postoj ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Tady Komise navrhla zvýšení do roku 2020 na 20%. Mezi členskými zeměmi je ale spor v tom, zda do obnovitelných zdrojů patří také jaderná energie, či nikoliv. Mezi zastánce jádra patří například Česká republika nebo Francie, mezi odpůrci je nejhlasitěji slyšet Rakousko.

Je také otázkou, jak velký by měl být příspěvek jednotlivých členských zemí k zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na 20%. Tento cíl by měl totiž platit pro EU jako celek, jednotlivé členské země k němu však mohou přispívat různou měrou. Záležet by přitom mělo na místních podmínkách.

Témata:

Vrchní představitelé evropských zemí se na prvním dni summitu shodli na snižování emisí o 20% do roku 2020. Kompromis ohledně závazného podílu energie z obnovitelných zdrojů (větru, vody, slunce, apod.) však členské státy dosud nenalezly.

Německá kancléřka Angela Merkel však vyjádřila naději, že této dohody bude možné dosáhnout během dneška. „Hovořili jsme o specifických závazcích, biopalivech, obnovitelné energii. Potřebujeme o těchto tématech ale ještě diskutovat,“ uvedla Merkel podle BBC. Shoda o snižování emisí je však podle ní „velký krok kupředu, ať už se na to díváte z jakékoliv strany.“

Spory ohledně jaderné energie však poznamenaly první den jednání. Angela Merkel rezolutně odmítla postoj Francie a ČR, že by nukleární energie byla obnovitelným zdrojem. Do celkové kvóty snižování emisí je však podle Merkel možné jadernou energetiku zahrnout. Premiéři a prezidenti EU o tom budou hovořit dnes.

Překvapení přinesl summit v podobě obratu francouzského prezidenta Jacquese Chiraka. Ten včera ve večerních hodinách kývl na zvyšování podílu energií z obnovitelných zdrojů za předpokladu, že bude jako nízkoemisní zdroj možné považovat i jadernou energii. Německému předsednictví tento krok dává větší naději, že se dnes podaří nalézt kompromisní řešení.

Český premiér Mirek Topolánek ve svém vystoupení na nynějším unijním summitu řekl, že Česká republika již výrazně snížila emise kysličníku uhličitého. Ale cíl 20% energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů v roce 2020 je pro nás prostě nedosažitelný, prohlásil premiér. Jsme pro ambiciózní cíle, ale musejí být realistické, dodal Topolánek podle ČTK.

Další kroky:

Čelní představitelé EU budou hledat shodu o obnovitelných zdrojích energie během dneška. Pokud se podaří prosadit závazné zvyšování podílu obnovitelných energií v energetickém mixu, budou následovat zřejmě velmi ostré diskuse, jaký by měl být příspěvek jednotlivých zemí k celkovému 20% cíli.