EU nemá o atomové energii jasno

EU 50 (dort)

Zatímco evropští leadeři v tichosti oslavovali 50. výročí podepsání smlouvy o Euratomu zaměřené na rozvoj atomové energie v Evropě, ekologická sdružení se pokoušela smlouvu poslat do propadliště dějin.

Souvislosti:

Přestože se oslavy padesátin Evropy, které proběhly v neděli 25. března zaměřily především na výročí podpisu Římských smluv, které stály u zrodu Evropského hospodářského společenství, oslavoval se podpis i jiné, méně známé smlouvy: smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom), jejímž cílem byl bezpečný rozvoj jaderné energetiky napříč Evropou.

V roce 1957 byla jaderná energie chápána jako klíčový faktor zajištění evropské bezpečnosti ve světě poznamenaném studenou válkou a jako nezbytný nástroj pro zajištění udržitelných energetických dodávek, které byly zapotřebí k vybudování silné evropské ekonomiky.

Havárie reaktoru v Černobylu v roce 1986 ovšem poukázala na rizika spojená s využíváním jaderné energie, zvýšila obavy veřejnosti z jaderné energetiky a přinutila řadu evropských zemí přehodnotit své jaderné programy.

Témata:

Přestože jaderné odvětví argumentuje tím, že smlouva o Euratomu je zapotřebí k podpoře toho, co nazývají energií budoucnosti schopné zajistit evropským firmám a občanům dodávky levné, neznečišťující energie, ekologická sdružení usilují již dlouho o to, aby tato „zastaralá a nedemokratická“ smlouva přestala platit.

Dosud protijaderní aktivisté shromáždili více než 600.000 podpisů vyzývající k zastavení výroby energie z jádra. Dosažení symbolické hranice milionu podpisů se jeví jako realistické s ohledem na poslední průzkum Eurobarometru, podle nějž 61% občanů souhlasí s postupným snižováním výroby energie z jádra z důvodu obav z ukládání jaderného odpadu a nebezpečí dalších havárií.

Členské státy jsou v otázce atomové energie rovněž rozdělené. Země jako Francie a Finsko se na ní silně spoléhají, zatímco jiné země jako jsou Rakousko, Irsko nebo Švédsko formálně s jadernou energií nesouhlasí.

Stanoviska:

Evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs uvedl, že počet podpisů pod peticí proti Euratomu a jaderné energii je „působivý“ a dodal: „Zcela určitě hlasy těchto Evropanů vezmeme v úvahu.“

Evropské atomové fórum (FORATOM), které zastupuje odvětví jaderné energetiky v Evropě, zdůraznilo, že smlouva o Euratomu je dnes stejně relevantní jako byla v roce 1957: „Díky smlouvě Evropané sdílí přínosy jaderné energie, zejména bezpečnost, dostupný a ekologicky šetrný zdroj elektřiny.“

Fórum argumentuje tím, že vysoká bezpečnost jaderné energetiky v EU je „jasně nejlepší“ právě díky této historické smlouvě.

Největší evropská podnikatelská lobby BusinessEurope uvádí, že jaderná energie může „velmi významně přispět“ k nízkoemisní výrobě energie a EU by měla učinit kroky pro zvýšení jejího podílu na výrobě elektřiny z 32% na 40% do roku 2030. „Zvýšený příspěvek jaderné energie by pomohl konkurenceschopnosti odvětví, která jsou silně závislá na energii.

Ekologické skupiny ovšem namítají, že Euratom je nyní jedinou smlouvou na evropské úrovni, která propaguje jedinou technologii. Tato technologie je podle nich navíc nebezpečná a nákladná.

Frank Van Shaik, jeden z organizátorů Evropské petice proti jaderné energii uvedl: „Euratom je zastaralá smlouva, jejímž prostřednictvím EU nadále pumpuje miliony eur z veřejných pokladen do jaderné energetiky. Je zcela pobuřující dávat přednostní finanční pomoc nákladnému a nebezpečnému zdroji energie, když si více než 60% Evropanů ve skutečnosti přeje snížení příspěvku jaderné energetiky k výrobě energie.“

Kampaň poukazuje na rozpory mezi nedávným rozhodnutím čelních evropských představitelů zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie na 20% do roku 2020 a pětiletým evropským plánem pro výzkum, v němž chce EU věnovat čtyřikrát více na jadernou energii (550 milionů eur ročně), než na veškeré obnovitelné zdroje energie (168 milionů eur ročně). „Euratom deformuje trh neospravedlnitelnou finanční podporou specifické technologii na výrobu elektřiny. Přestože je Evropská unie v procesu internalizace ekologických nákladů energetické výroby a stanovuje limity pro emise a obchoduje s energetickými povolenkami, výrobci jaderné energie neplatí veškeré náklady uzavření jaderných elektráren a ukládání radioaktivního odpadu,“ uvedla protijaderná organizace.