EU má definovat energeticky „zranitelné“ spotřebitele

Definicí energetické chudoby chce EU posílit zájmy spotřebitelů na poli energetiky. Po neformálním setkání ministrů energetiky členských zemí má Evropská komise vypracovat zprávu definující energeticky zranitelné zákazníky.

Dvoudenní schůzku svolal na pondělí (6. září) belgický ministr klimatu a energetiky Paul Magnette. Návrh Komise se bude dále projednávat na oficiální radě ministrů zodpovědných za energetiku 2. prosince tohoto roku.

„Je to poprvé za deset let co se ministři energetiky zabývali přímo tématem zákazníků,“ řekl Magnette.

Belgické předsednictví se začalo věnovat tématu energetické chudoby symbolicky v průběhu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučením. Podle belgického ministra je energetická chudoba každodenním problémem 50 milionů Evropanů, kteří nezvládají platit účty za energie a v důsledku toho si nemohou udržet uspokojivý životní standard.

Jak na závěr setkání řekl Magnette novinářům, EU se nebude snažit harmonizovat sociální politiku, která je stále z velké části v kompetencích členských států. Unie ale musí problém energetické chudoby uznat a vyhodnotit, zda by k jeho řešení přispěla nová evropská legislativa nebo jen revize současných pravidel.

Paul Magnette dále navrhl svolání kulatého stolu zástupců energetických odborníků sedmadvacítky. Ti by prodiskutovali možnosti aplikovat opatření, která platí v jednom ze států Unie, v širším měřítku.

Komise má také do tří měsíců představit návrh na harmonizaci národních statistik, díky které by se měla energetická chudoba přesněji měřit.

Současná legislativa spotřebitele dostatečně nechrání?

Monique Goyens, generální ředitelka Evropské organizace spotřebitelů (BEUC), na schůzce kritizovala třetí liberalizační balíček EU (Link Dossiers). Údajně odběratelům energií nepřinesl žádné konkrétní zlepšení.

Podle směrnice o elektřině a zemním plynu, které byly součástí loňského balíčku, je na členských státech, aby definovaly koncept zranitelných spotřebitelů. Na základě toho poté mají zajistit odpovídající dodávky energií, například aby tito odběratelé nebyli odpojeni od dodávek v kritických obdobích.

Legislativa dále spotřebitelům umožňuje do tří týdnů zdarma změnit dodavatele elektřiny a plynu a zajišťuje jim právo na finanční kompenzace v případě výpadků dodávek.

„Je zřejmé, že i po liberalizaci sektoru energetiky, většina energetických dodavatelů není nucena přizpůsobit se pravidlům vysoce kompetitivního trhu. Místo toho dodavatelé liberalizace využívají k nejagresivnějším marketingovým praktikám.“ řekla Goyens.

„To ukazuje, že trh může podporovat zdravou soutěž, jen pokud bude silně regulován. Je na čase, aby se energetický sektor zaměřil na služby spotřebitelům,“ dodala ředitelka BEUC.