Energetický průmysl varuje před odkládáním aukcí emisních povolenek

Evropská komise se začíná oproti původnímu plánu přiklánět k tomu, aby se emisní povolenky pro další fází obchodování s emisemi v letech 2013-2020 neprodávaly podnikům prostřednictvím aukcí dříve než v roce 2013. Zástupci energetického průmyslu varují, že pokud nebudou povolenky včas k dispozici, cena elektřiny poroste.

Z konzultací Evropské komise k nové podobě obchodování s povolenkami pro období 2013-2020 vyplývá, že se zahájení aukcí emisních povolenek opozdí, řekl informovaný zdroj EurActivu.

Revize směrnice o evropském systému obchodování s povolenkami (EU-ETS) předpokládala, že povolenky pro období od roku 2013 začnou být na aukcích obchodovány v roce 2011, aby bylo zajištěno správné fungování uhlíkového i energetického trhu.

Nyní se ale zdá, že je Evropská komise k tomuto řešení (obchodování s futures) skeptická a chce raději vyčkat až do roku 2013 a s povolenkami obchodovat spotově.

Tato zpráva vzbudila velký rozruch mezi zástupci evropského energetického průmyslu, který se podílí 60 % na objemu emisí zahrnutých do evropského schématu obchodování. Energetický průmysl je také jediné odvětví, pro nějž Evropská exekutiva zamýšlí zavést od roku 2013 povinnost obstarávat si veškeré povolenky prostřednictvím aukcí. Společnostem z jiných průmyslových odvětví zahrnutých do schématu má být od roku 2013 počet zdarma přidělovaných povolenek postupně snižován tak, aby do roku 2020 dosáhl nulové úrovně a od té doby si povolenky obstarávaly rovněž pouze prostřednictvím aukcí.

V důsledku toho se evropská organizace sdružující energetiky Eurelectric rozhodla zaslat varovný dopis odborníkům z jednotlivých členských zemí, kteří se dnes sešli k projednání chystaných opatření. Organizace v něm upozorňuje, že toto rozhodnutí Evropské komise by mohlo pro evropské spotřebitele znamenat dodatečné náklady za elektřinu v celkové výši 50 miliard eur do roku 2012.

Návrh Evropské komise by „významně zvýšil riziko vážného narušení evropského uhlíkového a také energetického trhu v jejich přechodu do třetí fáze schématu obchodování s emisemi,” stojí v dopise. Také je v něm zdůrazněno to, že energetické společnosti uzavírají 80 % svých obchodů předem.

Odložení obchodovaní s povolenkami na začátek roku 2013 by energetickým společnostem odebralo možnost pokrýt svoji produkci emisí z předem uzavíraných obchodů s elektřinou, EurActivu Nicola Rega, poradce pro otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje z organizace Eurelectric.

„Na trhu by nastaly problémy s likviditou, což by mohlo vyvolat vedlejší efekt v podobě prudkého nárůstu cen povolenek v roce 2012 nebo počátkem roku 2013,“ uvedl.

I podle těch nejoptimističtějších odhadů bude podle Eurelectric do konce roku 2012 poptávka po povolenkách převyšovat jejich nabídku o 450-650 miliónů. Pokud nebudou k dispozici žádné povolenky pro další období (tj. do další fáze obchodování po roce 2013), může cena povolenek vzrůst až o 46-65 euro za jednotku, varuje Eurelectric.

„Nerovnováha na trhu se začne projevovat už v polovině roku 2011 a přístup energetických společností k povolenkám pro další období se tak stane naprosto klíčovým,“ zdůrazňuje dopis.

Členské státy nesouhlasí s úrovní harmonizace

Evropská komise chce předložit nový návrh do poloviny roku 2010, přesto je zatím velmi nejasné, zda bude systém aukčních obchodů harmonizován na úrovni celé EU.

Zatímco Evropská komise prosazuje vytvoření harmonizovaného systému aukčního obchodování a stejný názor zastává i Francie, členské státy jako Německo či Velké Británie jsou jednoznačně pro národní systémy, řekl francouzský senátor Fabienne Keller.