Emise CO2 klesly v EU díky hospodářské recesi o 7,2 %

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Danilo Rizzuti.

V důsledku hospodářské krize klesly v Evropské unii v roce 2009 emise CO2 o rekordních 7,2 %. Státy tak s rezervou plní své cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Uvedla to tento týden Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

„Síla recese dopadla v roce 2009 na všechny hospodářské sektory v EU,“ píše se ve zprávě. Spotřeba fosilních paliv, zejména uhlí, v tomto roce oproti předešlým letům poklesla, uvádí unijní agentura EEA.

Evropská unie v roce 2009 vypustila do ovzduší emise v objemu odpovídajícím 4,6 miliardám tun oxidu uhličitého. V roce 2008 to bylo 4,96 miliard.

Emise tak poklesly o 7,2 % (354 milionů tun), což je téměř tolik, kolik do ovzduší vypustí samotné Španělsko nebo Polsko. Pokles je také nejstrmější od roku 1990, kdy vyspělé státy světa začaly úroveň emisí CO2 měřit.

Zpráva ovšem nijak nenaznačuje, nakolik se od té doby (ekonomika EU zaznamenává od roku 2010 oživení) propad emisí srovnal. Čísla ukazují, že počet využitých emisních povolenek na evropském trhu s uhlíkem vzrostl v roce 2010 o 3,5 %.

EEA ve zprávě pouze konstatuje, že „recese v roce 2009 dočasně urychlila klesající trend v objemu celkových emisí skleníkových plynů“.

Emise skleníkových plynů klesly již po páté v řadě a jsou tak o 17,6 % nižší než 5,59 miliard tun, které Evropa vypouštěla do ovzduší v roce 1990.

Takový pokles se již blíží evropskému cíli, který počítá se snížením emisí CO2 do roku 2020 o 20 %. Zpráva jistě potěší komisařku pro klimatické změny Connie Hedegaard, která usiluje o zvýšení klimatického cíle na 30 %.

Evropská unie přitom formálně zastává postoj, že svůj závazek zvýší na 30 % pouze v případě, že se k úsilí za snižování emisí skleníkových plynů připojí také další světoví znečišťovatelé.

Evropská komise zveřejnila v prvním čtvrtletí cestovní mapu pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050, ve které uvádí, že pokud by EU splnila svůj 20% cíl v oblasti energetické účinnosti, emise skleníkových plynů by mohly poklesnout přinejmenším o 25 %.

Patnáct členských států, které mají své emisní cíle zakotvené v Kjótském protokolu z roku 1997, vykázalo v roce 2009 pokles emisí o 6,9 %, což je o 12,9 % méně než v referenčním roce 1990 a téměř o 5 % méně, než je cíl, stanovený v Kjótském protokolu pro rok 2012.

Za větší část poklesu v roce 2009 může propad uhlíkových emisí z výroby elektřiny a tepla a omezení průmyslové výroby.

Emise klesly v roce 2009 v důsledku hospodářské krize i v jiných zemích světa. Ve Spojených státech se emise snížily o 6,1 % a v Rusku o 3,2 %.

(EurActiv ve spolupráci s Reuters.)