Elektřina by ze Sahary mohla začít proudit už za pět let

Podle eurokomisaře pro energetiku Günthera Oettingera by Evropa mohla elektřinu vyrobenou za pomoci solární a větrné energie na severu Afriky začít dovážet už během následujících pěti let. Komisař to uvedl v neděli (20. června) po setkání s ministry energetiky tří afrických zemí.

Evropská unie projektům, které počítají s využitím saharského slunce k výrobě elektřiny a s její následnou dopravou na evropský kontinent, dlouhodobě vyjadřuje svou podporu. Je totiž přesvědčena, že s jejich pomocí se jí podaří do roku 2020 splnit cíl, podle nějž má být 20 % spotřeby energie pokryto z obnovitelných zdrojů energie.

Projekt Desertec je v tomto směru vskutku ojedinělý. Pokud by všechno šlo podle plánu, do roku 2050 by mohl projekt pokrývat až 15 % evropské spotřeby elektřiny. Produkovat by jí měly solární a větrné elektrárny umístěné převážně v pobřežních oblastech severní Afriky a Arabského poloostrova (viz mapa, k samotnému projektu více také v EurActiv 23.2.2010).

„Některé modely, které začnou fungovat během následujících pěti let, přivedou na evropský trh stovky megawattů,“ řekl Oettinger agentuře Reuters po společném setkání s alžírským, marockým a tuniským ministrem pro energetiku. Jak vysvětlil, zpočátku by se mělo by jednat o elektřinu z malých pilotních projektů, které jsou předvojem samotného Desertecu.

„Desertec jako celek představuje vizi na dalších 20 až 40 let a počítá s investicemi v rozsahu stovek miliard euro,“ prohlásil komisař a dodal, že „integrovat větší objem obnovitelných zdrojů“ si vyžádá čas. Afriku mají s Evropou spojit nové kabely vysokého napětí a také jejich výstavbu EU podporuje.

Některá ekologická sdružení se ale obávají, aby se sítí, která má do Evropy přivádět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie, nakonec nedopravovala také elektřina z klasických uhelných a plynových elektráren.

„To je dobrá otázka, ale v žádném případě to není nic, co by náš projekt mohlo zastavit,“ říká Oettinger. „Tuto otázku je třeba zodpovědět. Musíme nalézt způsob, jak zajistit, aby všechna dovážená elektřina pocházela z obnovitelných zdrojů.“ Podle komisaře je technicky možné dodávky elektřiny do EU sledovat a prokázat, zda se jedná o elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo fosilních paliv. „V příštích letech musíme tuto otázku vyřešit,“ dodal.

Solární dotace

Konsorcium Desertec tvoří v současné době 17 převážně evropských firem a mezi jeho podílníky patří takové společnosti jako Siemens, RWE nebo Deutsche Bank. Očekává se, že kromě soukromých zdrojů se bude konsorcium snažit zajistit si financování také z veřejných zdrojů.

Oettinger uvedl, že pokud jde o Evropskou unii, je připravena projektu pomoci na několika frontách. Mohlo by se jednat například o pomoc s koordinací podílníků v konsorciu, úpravu legislativních pravidel tak, aby se dodávaná elektřina mohla pohybovat mezi členskými zeměmi EU, nebo o financování studií, které posoudí realizovatelnost konkrétních dílčích projektů.

Pokud jde o přímou podporu z rozpočtu Evropské unie nebo o úpravu pravidel pro poskytování státní pomoci tak, aby členské státy mohly firmám zapojeným do projektu udělit státní podporu, komisař uvedl, že vše bude jasné až ve chvíli, kdy konsorcium představí svůj detailní investiční plán.

Oettinger dále řekl, že všichni tři ministři na schůzce v alžírském hlavním městě Alžíru dali najevo, že chtějí vybudovat infrastrukturu a vytvořit společná pravidla trhu, která jim umožní prodávat elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů do Evropy.

Obavy, že se jedná o nový energetický neokolonialismus a další útok Evropanů na nerostné bohatství afrických zemí, komisař odmítl. „V případě obnovitelných zdrojů jde o dvoustranné partnerství, neboť elektřina, která se zde vyprodukuje, bude určena pro trh v zemích severní Afriky,“ prohlásil Oettinger.

„Možná, že se větší část této elektřiny bude vyvážet do Evropy, ale na druhou stranu, my sem musíme vyvézt své technologie, nástroje, zařízení a odborníky. Je to tedy skutečné partnerství. Není to tak, že by jeden prodával a druhý kupoval,“ uzavřel komisař.