Debata o budoucnosti břidlicového plynu v Evropě přitvrzuje

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Meredithw.

Evropská komise v pátek (7. září) zveřejnila tři studie, které pochybují o přínosu břidlicového plynu v evropské energetice. Nemusí prý zajistit Evropě nezávislost, zároveň má negativní dopady na životní prostředí. Na unijní úrovni přitom v současné době probíhá rozsáhlá debata o tom, jak moc by měla EU těžbu nekonvenčních plynů regulovat.

Těžba břidlicového plynu Evropské unii nezajistí soběstačnost v zásobách zemního plynu, ukázala studie Společného výzkumného centra Evropské komise, která byla zveřejněna na konci minulého týdne.

Komise zveřejnila také zprávu britské poradenské firmy AEA Technology, která ukázala, že aktivity spojené s těžbou břidlicového plynu zanechávají na životním prostředí více negativních následků než využívání ložisek konvenčního zemního plynu. Další studie od stejné společnosti pak tvrdí, že při využívání evropského břidlicového plynu by v konečném důsledku vznikalo stejné množství emisí CO2 jako v případě klasického plynu.

Na základě svého výzkumu AEA Technology doporučuje, aby Evropská unie upravila některá současná pravidla, která se mohou těžby nekonvenčních plynů týkat.

Regulovat nebo ne?

O to také v současné době běží v jednom ze sporů na půdě Evropského parlamentu, který by měl na konci měsíce schválit svou pozici v otázkách spojených s břidlicovým plynem. Výbor pro životní prostředí přitom navrhuje, aby Komise v nejbližší době navrhla potřebná opatření, která budou tuto oblasti upravovat.

Očekává se, že nové požadavky by zvýšily náklady na těžbu, ačkoliv bude ještě záležet na tom, jak přísná by pravidla byla. Mezi generálními ředitelstvími Komise pro energetiku a životní prostředí probíhají dohady právě o tom, jak moc by měla EU těžbu nekonvenčních plynů regulovat (EurActiv 30.1.2012).

Některé státy s možnými úpravami legislativy zásadně nesouhlasí. Největším odpůrcem důkladnější regulace je Polsko, které považuje ložiska břidlicového plynu za možnost, jak se zbavit závislosti na dodávkách ruského zemního plynu. Země navíc podle odhadů disponuje poměrně významnými zásobami (EurActiv 5.10.2011).

Generální tajemník polské obchodní komory Marek Kłoczko upozornil na to, že pro zemi představuje břidlicový plyn ideální příležitost, jak získat energetickou nezávislost a přístup k levným palivům.

Polský ministr státního pokladu Mikołaj Budzanowski zprávu AEA Technology kritizoval s tím, že je zavádějící a „klame veřejnost“. Polská vláda prý brzy bude na studii reagovat, citoval ho deník Rzeczpospolita.  

Někteří experti podle deníku také upozorňují na blízkou spolupráci, která v minulosti probíhala mezi AEA Technology a ruskou energetickou společností Gazprom, která je největším světovým producentem zemního plynu.