Další evropské závazky pro OZE Česko odmítá, říká ministr Kuba

zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká republika při jednáních v EU nesleví ze své pozice a bude se stavět proti přijetí dalších závazných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Svým evropským protějškům to řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Ve Státní energetické koncepci ministerstvo také počítá se snížením podpory pro OZE. To vadí mimo jiné řadě nevládních organizací.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba odmítá další závazky v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE), které chce navrhnout Evropská komise.  

„Další závazné cíle pro oblast OZE jsou pro Českou republiku zcela neakceptovatelné. V současnosti investujeme do rozvoje tohoto sektoru značné finanční prostředky, které jsou na hranici únosnosti naší ekonomiky,“ prohlásil v pondělí (17. září) na neformálním jednání evropských ministrů pro energetiku v kyperské Nikósii.

Evropská unie se v rámci své prorůstové strategie Evropa 2020 zavázala, že do roku 2020 budou obnovitelné zdroje pokrývat 20 % hrubé spotřeby energie. Cíle pro jednotlivé členské státy se přitom liší podle jejich individuálních podmínek. Česko by tak mělo do konce desetiletí splnit závazek, že z OZE bude vyrábět 13 % energie.

Evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger i řada členských států se domnívají, že Evropa by se měla zamyslet také nad závaznými cíli pro další dekádu.

Neslevíme ze své pozice

Podle Kuby však může mít další prohlubování podpory OZE v případě české ekonomiky vážné dopady na ceny energií a celkovou konkurenceschopnost země.

„Jako ministr průmyslu a obchodu nemohu podpořit jakékoliv další kroky, které by ohrožovaly český průmysl a jeho konkurenceschopnost. Z této pozice nebudeme moci při jednání na úrovni EU nijak slevit,“ uvedl na jednání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s opatrným přístupem k obnovitelným zdrojům počítá i ve Státní energetické koncepci, kterou by měla příští týden schvalovat vláda (EurActiv 13.9.2012). Rozvoj OZE by měl podle ní probíhat bez podpory v podobě garantovaných výkupních cen, která by měla být zastavena po roce 2015. S tím nesouhlasí řada nevládních organizací (EurActiv 24.8.2012).

„Je třeba odstranit dotace, které vedou k deformaci trhu s elektřinou. Tento jev je celoevropský a velká část členských zemí EU bude postupovat podobným způsobem jako my,“ řekl k tomu v Nikósii Kuba.  

Další cíle ne

Česká republika není jediným státem střední Evropy, který se staví proti dalším energeticko-klimatickým závazkům. Sousední Polsko mimo jiné nedávno zablokovalo jednání o evropské cestovní mapě pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050, která během následujících 40 let předpokládá až 95% snížení množství vypouštěných emisí.

V jejím rámci měly být stanoveny i průběžné emisní cíle do roku 2030. Podle Evropské komise i některých zemí EU by takové závazky pomohly znovu nastartovat evropský systém obchodování s emisními povolenkami, který se dlouhodobě potýká s problémy (EurActiv 30.7.2012). Varšava však se zvyšováním cílů nesouhlasí a její postoj podporují i další novější členské státy (EurActiv 8.3.2012).