ČR získá bezplatné povolenky i po roce 2012, musela však upravit plán investic

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: dan

Evropská komise schválila českou žádost o přidělení volných emisních povolenek, které bude stát moci bezplatně rozdělovat mezi elektrárenské firmy. Na ČR a některé jiné státy se tak dočasně nebudou vztahovat pravidla další fáze evropského systému obchodování s emisemi. Česko však muselo z plánu přidělování vyškrtnout některé investiční projekty, které neodpovídaly evropským předpisům.

Česká republika má nadále možnost přidělovat elektrárenským firmám volné emisní povolenky, a to v hodnotě přibližně 50 miliard korun.

Evropská komise totiž v pátek (6. července) schválila žádosti Česka, Bulharska a Rumunska týkající se dalšího bezplatného alokování povolenek v rámci evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) na období po roce 2012.

Od příštího roku by totiž měla všechna evropská odvětví energetiky nakupovat své povolenky v dražbách nebo na trhu. Některé země však dostaly na základě revidované směrnice o EU ETS z roku 2009 možnost požádat o dočasnou výjimku z tohoto pravidla.

Musí však splnit několik podmínek. Mezi nimi figuruje například požadavek, aby částka odpovídající hodnotě bezplatných povolenek byla investována do modernizace energetické infrastruktury, diverzifikace skladby energie a čistých technologií. Tyto investice musí být uvedeny v národním plánu každé ze žádatelských zemí.

Již dříve Komise bezplatné přidělování povolenek schválila Estonsku, Kypru a Litvě, brzy rozhodne také o žádostech Maďarska a Polska.

Žádost míjela smysl předpisů

Česko muselo z plánu přidělování povolenek vyškrtnout několik investičních projektů, které nesplňovaly evropské podmínky. Řada z plánovaných investic byla totiž buď nákladově neefektivní, nebo vedly ke zvýšení emisí C02, upozornily neziskové organizace zabývající se otázkami energetiky a klimatu.

Některé z projektů také byly zahájeny dříve, než požadují evropské předpisy. Za účelem získání volných povolenek mohou být totiž uplatněny pouze investice, které byly provedeny od června 2009.

„Z analýz, které jsme vypracovali pro Evropskou komisi, jednoznačně vyplynulo, že česká žádost se téměř kompletně míjela se smyslem právní úpravy,“ uvedl Jan Šrytr z organizace Ekologický právní servis.

Komise nezveřejnila informace o tom, které konkrétní projekty nemají na získání volných povolenek nárok. „Podle předběžných indicií se však škrty mohou týkat např. elektrárny ČEZu v Ledvicích nebo zařízení firmy Alpiq v Kladně,” sdělila médiím Barbora Hanžlová z Centra pro dopravu a energetiku.

Další prověřování

Rozhodnutí Komise zatím není posledním krokem v otázce bezplatných emisních povolenek. Českou žádost ještě bude přezkoumávat s ohledem na možné narušení hospodářské soutěže.

„Přidělení volných povolenek a investiční plán se dotýkají také hospodářské soutěže na trhu s elektřinou. V této souvislosti Komise ještě českou žádost o bezplatné povolenky přezkoumává, zejména s ohledem na to, že některé navrhované investiční projekty by v souhrnu vedly k posílení postavení ČEZu na trhu,“ vysvětlila Jana Hays ze společnosti Candole Partners.  

Rozhodnutí, po kterém může český plán přidělování volných povolenek doznat dalších zásadních změn, lze podle ní očekávat v září letošního roku.