ČEZ vstoupil do evropského boje o budoucnost emisního obchodování

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Danilo Rizzuti

Evropský systém emisního obchodování nefunguje, jak by měl. Evropská komise proto brzy přijde s návrhem na jeho reformu. Řada hráčů na energetickém trhu volá po větší flexibilitě v počtu povolenek na trhu. Česká elektrárenská společnost ČEZ přišla s vlastním návrhem, jak by mohl systém vypadat.

Evropský systém emisního obchodování (EU ETS) neplní jednu ze svých základních funkcí. Emise CO2 se sice daří v Evropě snižovat, je to ale hlavně kvůli ekonomickému poklesu. Za snižováním tak nestojí přechod k nízkouhlíkovým technologiím.

Uhlíkový trh EU v současné situaci nijak nemotivuje výrobce energie a průmyslové podniky, aby do takových technologií investovaly. Cena emisních povolenek je totiž dlouhodobě příliš nízká.

Po zlepšení situace volá mimo jiné iniciativa dvanácti evropských energetických firem, které společně usilují o změny v celkovém nastavení evropské klimaticko-energetické politiky.     

Podle některých hráčů je hlavním problémem fixně stanovená nabídka povolenek na trhu. Kvůli ní se prý totiž systém nedokázal přizpůsobit klesající poptávce, kterou způsobila právě ekonomická krize.

Pružnější systém

Už minulý rok přišla Evropská komise s plánem, jak systém emisního obchodování reformovat. Navržená opatření ale neřeší riziko vnějších ekonomických šoků, které vedou k nuceným administrativním zásahům, tvrdí česká společnost ČEZ. Ta se nedávno připojila ke zmíněné iniciativě velkých energetik. 

ČEZ navrhuje, aby se počet povolenek na trhu napevno neurčoval předem. Namísto toho by měla Evropa stanovit postupnou cestu ke snížení emisní náročnosti průmyslové výroby a produkce elektřiny.

Předem stanovený limit pro emisní náročnost by se pak násobil množstvím skutečné výroby, kterou je možné sledovat z veřejně přístupných statistik, pokračuje návrh ČEZ. Nabídka povolenek by se pak automaticky řídila tímto výpočtem. 

Podle ČEZ to znamená, že nabídka by se pružně přizpůsobovala hospodářskému vývoji. Systém by prý podniky zároveň tlačil k zefektivnění výrobních technologií – limit pro emisní intenzitu by se totiž rok od roku snižoval.

Reforma se blíží

Jinak by systém fungoval prakticky stejně jako doposud, říká ČEZ. Stejný by zůstal celkový emisní cíl i pravidla pro účastníky trhu.

„Jediné, co takový systém potřebuje, je určitá rezerva, které Francouzi v současné debatě říkají ‚uhlíková banka‘. Tu by bylo možné použít ve chvíli, kdy by HDP rostl. A pokud by došlo k ekonomickému propadu, flexibilita umožní povolenky z trhu stahovat,“ řekl EurActivu ředitel vnějších vztahů společnosti ČEZ Ivo Hlaváč.

Evropská komise prý zatím nechce komentovat jednotlivé návrhy, které se k reformě ETS sešly. V polovině ledna by ale měla přijít s vlastním návrhem. A jak se ukazuje, i ona počítá s určitým zpružněním. Na potřebě větší flexibility v ETS ostatně panuje na poli evropské energetiky širší shoda.

Záviset bude na cíli

ČEZ má na svém kontě miliony povolenek, které mají v aktuální situaci velmi nízkou hodnotu. Proto se snaží najít cestu, jak zvýšit jejich cenu, domnívá se zdroj z neziskové organizace zaměřené na ochranu klimatu. Firma na druhou stranu tvrdí, že už v letošním roce bude muset nakupovat nové povolenky.

Hlavní cílem reformy má být podle ČEZ transparentní a stabilní uhlíkový trh. To by dodalo smysl investicím do moderních plynových elektráren, které mají nižší emise CO2 než uhelné. V současné době se české firmě ani dalším hráčům takové investice nevyplatí, protože kvůli nízké ceně uhlíku je výhodnější provozovat staré uhelné elektrárny. 

Podle zdroje ze zelené neziskovky by mohla mít určitá forma pružného mechanismu pro systém přínosy. „Záleželo by ale na tom, jak se stanoví cíl pro snižování emisí do roku 2030, uvedl. V současné době se nejvíce hovoří o cíli 40 % (oproti roku 1990). 

Nic nedělat?

„To při započtení současného přebytku povolenek znamená do roku 2030 téměř nic nedělat. Když takto slabý cíl zkombinujeme s flexibilním mechanismem, obávám se, že už nám z ETS nic nezbude,“ dodává.

„Všech dvanáct společností se jednoznačně shodne na tom, že Evropa potřebuje jeden závazný a klidně i velmi ambiciózní cíl pro snižování emisí CO2 v rámci EU do roku 2030,“ řekl EurActivu Ivo Hlaváč.

Pokud by EU měla 40% cíl, současný přebytek povolenek by pokryl pouze 20 % požadovaných emisních úspor, tvrdí pak ČEZ.

Firmy mimo diskuzi

V každém případě je pozitivní, že s vlastním návrhem na reformu přišla i elektrárenská firma, řekl EurActivu James Atkins, šéf brokerské společnosti Vertis, která se na obchodování s povolenkami zaměřuje. Je také členem pracovní skupiny Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA), která sleduje jednotlivé přístupy k budoucnosti ETS. 

„Pár dalších organizací přišlo s vlastními návrhy, mezi nimi i Fortum,“ sdělil EurActivu. Tato finská elektrárenská společnost navrhuje vznik určité rezervy, která by shromažďovala přebytečné povolenky.

„Další podobné firmy ale nejsou v této otázce příliš aktivní, ačkoliv právě ony jsou systémem nejvíce ovlivňovány“ shrnuje Atkins.