Cesta vpřed vede pouze přes zelené technologie, říká šéf IEA

Chladicí věže a biomasa

Ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA) Nobuo Tanaka nabádá vlády po celém světě, aby při přípravě balíčků určených k podpoře ekonomiky nezapomněly na podporu „nízkouhlíkových“ technologií. Tanaka poskytl EurActivu exkluzivní rozhovor těsně před zahájením European Business Summit v Bruselu.

V důsledku finanční krize došlo v Unii k odčerpávání peněz z řady plánovaných projektů v energetice, a proto Tanaka připomíná světovým lídrům, aby ani v době hospodářské recese nezapomínali na energetiku a klima a mysleli na ně při přípravě plánů obnovy. Tanaka mluví doslova o potřebě obdoby Rooseveltova New Dealu zaměřeného na „zelené“ investice. Tato výzva přichází krátce před zahájením summitu G20 v Londýně.

Podobné hlasy zaznívají v poslední době ze všech stran. Podle Evropské komise by měly plány obnovy přispět k přechodu Evropy na „nízkouhlíkovou ekonomiku“. Americký prezident Barack Obama ještě před svým zvolením slíbil 5 milionů nových pracovních míst navázaných právě na ekologické projekty.

Riziko nedostatečných investic

Tanaka v rozhovoru pro EurActiv vyzvedl hrozbu příliš nízkých investic do „čistých“ zdrojů energie a do přeměny průmyslu. Podle něj existuje reálná hrozba, že v důsledku krize se  situace ohledně ekologické šetrnosti výroby a produkce elektřiny zhorší, místo aby se zlepšovala. „Ztížený přístup k půjčkám může znamenat stop pro řadu projektů z oblasti OZE nebo nukleární energie, které obvykle vyžadují velké množství kapitálu,“ řekl Tanaka a dodal, že nižší ceny elektřiny hrají do karet fosilním zdrojům. Rostoucí podíl uhlí a zemního plynu na evropském energetickém mixu by podle Tanaky znamenal zvýšení emisí CO2, a to na dlouho dobu dopředu.

„Jedno z největších nebezpečí je, že se svět na dlouhou dobu uchýlí ke „špinavým“ energetickým zdrojům,“ prohlásil Tanaka a upozornil na čas návratnosti investic do elektráren, který může dosahovat až 60 let. To ale podle šéfa IEA znamená, že dnes udělaná rozhodnutí nás budou vázat na desítky let dopředu.

Tanaka věří v nalezení potřebných odhadem asi 26 bilionů dolarů, které si vyžádají energetické investice jen do roku 2030 tak, aby svět byl schopen pokrýt svou poptávku po elektřině. Více prostředků se musí nalézt v privátním sektoru, tomu veřejnému pak zbude především role regulátora a strážce bezpečnostních a ekologických standardů, myslí si Tanaka.

„Dnešní krize se do velké míry liší od té ze 70. let. Máme tu sice nyní dočasný převis nabídky nad poptávkou po ropě, ale to nás nesmí v žádném případě uspokojit. V plánovaných investicích musíme bezpodmínečně pokračovat, abychom vyhověli rostoucí poptávce v budoucnosti,“ vysvětlil Tanaka.

Role rozvojových zemí musí vzrůst

Podle ředitele IEA bude třeba investovat více než polovinu ze zmíněné sumy 26 bilionů dolarů do energetiky v rozvojových zemích. Zůstává však otázka, jestli například africké země nebo Indie dokáží sehnat dostatek prostředků na nové elektrárny. „Ve většině rozvojových zemí se současné investice musí výrazně navýšit. V opačném případě hrozí zpomalení jejich růstu, problémy se životním prostředím a sociálními otázkami,“ řekl Tanaka.

Navíc připomněl, že ve většině rozvojových států je energetika v rukou vlády, která financuje případné investice hlavně z veřejných prostředků nebo pomocí půjček. K tomu můžeme připočíst, že růst poptávky po elektřině bude nejvyšší v zemích, které nejsou členy IEA. Tanaka proto nabádá státy sdružené v IEA, aby úzce spolupracovaly s rozvojovými zeměmi. Šéf IEA také naznačil, že by rád přivítal v této organizaci Čínu, pokud ta bude mít o vstup zájem.

Celý rozhovor naleznete pod tímto odkazem.