Český plán nevyužívá potenciál obnovitelných zdrojů, tvrdí ekologové

© Shutterstock

Glopolis, Hnutí Duha a další organizace vyčítají Ministerstvu průmyslu a obchodu strukturu českého energeticko-klimatického plánu, který vyžaduje EU. Nelíbí se jim především plánovaný podíl obnovitelných zdrojů.

Národní energeticko-klimatický plán podle ekologů dostatečně nevyužívá potenciál domácích obnovitelných zdrojů energie a neobsahuje řešení pro snižování spotřeby fosilních paliv. Je také přehnaně optimistický v plánech nových jaderných reaktorů. V tiskové zprávě to uvedly organizace Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Glopolis, Hnutí Duha a Zelený kruh. Ministerstvo průmyslu a obchodu upozornilo, že jde zatím jen o návrh, který má ochránit spotřebitele a stát před neúměrnou ekonomickou zátěží.

Plán po České republice požaduje Evropská unie. Materiál shrnuje několik oblastí, zabývá se třeba energetickou účinností či rozvojem obnovitelných zdrojů. Obsahovat má závazky, jimiž chce Česko přispět k záměrům EU pro rok 2030. Jedním z cílů plánu je například pokrytí 20,8 % spotřeby energie obnovitelnými zdroji.

Právě s tím ale nesouhlasí ekologové, podle nichž by země měla směřovat k 24 %. Návrh podle nich ani neodpovídá potenciálu ve výrobě obnovitelné energie, který je zhruba 22 až 28 % očekávané spotřeby energie v roce 2030, a to i bez započtení nástupu pokročilých biopaliv a dalších nových technologií v dopravě. MPO loni v říjnu uvedlo, že v roce 2017 podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie v ČR podle dat Eurostatu činil 14,76 %, v roce 2010 to bylo 10,52 %.

Obnovitelné zdroje nejsou už jen teorie. Síť jich dokáže pojmout mnohem víc, říká energetický expert Hnutí DUHA

V Evropě se z obnovitelných zdrojů vyrábí 30 % elektřiny. Zhruba z poloviny se přitom jedná o zdroje nestabilní, a síť to přesto zvládá, říká pro EURACTIV.cz Karel Polanecký.

Rozhovor s Karlem Polaneckým, energetickým expertem Hnutí DUHA, vznikl u příležitosti představení Atlasu energie, …

Návrh energeticko-klimatického plánu předpokládá v roce 2030 výrobu 38 267,8 terajoulu (10,6 terawatthodiny) elektřiny z obnovitelných zdrojů. „Přitom v roce 2017 jsme vyrobili již 9,6 TWh a Státní energetická koncepce ČR schválená na začátku roku 2015 počítá s výrobou 15,1 TWh v roce 2030,“ uvádějí ve zprávě ekologové. Již dříve Hnutí Duha uvedlo, že by se během příštích deseti let výroba z obnovitelných zdrojů mohla zvýšit až na 20 TWh.

Mluvčí MPO Milan Řepka uvedl, že návrh vnitrostátního plánu ČR vychází z celoevropských cílů, které se při vyjednávání zvýšily, s čímž Česko nesouhlasilo. Pro ČR to podle něj znamená nárůst současného podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé konečné spotřebě o 40 %.

„Pro ČR je klíčové na jedné straně zodpovědně přispět k plnění celoevropského cíle poměru pro využívání OZE do roku 2030, ale při zachování nákladově efektivního ekonomického modelu, který povede k ochraně spotřebitele a nepřinese neúměrné ekonomické zatížení státu,“ doplnil. Poukázal na to, že se o plánu bude ještě jednat s Evropskou komisí, která může po Česku žádat zvýšení cílů.

Zejména na část plánu věnovanou rozvoji obnovitelných zdrojů energie se podle programového ředitele Martina Sedláka dívá kriticky také Svaz moderní energetiky. „Obnovitelné zdroje se již dnes prosadily na globálním energetickém trhu a mohou nabídnout spotřebitelům čistou a levnou elektřinu. Ministerstvo průmyslu však tento trend ignoruje a reálně tak ohrožuje splnění české části evropského závazku,“ dodal.

Ekologové dále míní, že pozitivem plánu je, že navrhuje pokračovat v orientaci státu na útlum spalování uhlí a snižování emisí skleníkových plynů. Návrh ale podle nich nepřináší konkrétní řešení, pouze počítá s tím, že budou uzavírány uhelné elektrárny a domácnosti budou přecházet na čistší paliva.

„Nereálně optimistické předpoklady české energetické koncepce o třech až čtyřech nových jaderných reaktorech do roku 2040 vedly prakticky již nyní ke stagnaci odvětví obnovitelných zdrojů a k nárůstu spotřeby energie namísto jejího poklesu. Bez zásadní změny se tak i cíle v představeném energeticko-klimatickém plánu stanou jen čísly na papíře,“ uvedl Edvard Seqvens, energetický konzultant sdružení Calla.

K jaderné energetice mluvčí MPO uvedl, že je i podle strategických vládních dokumentů vnímána jako klíčový zdroj, který spolu s obnovitelnými zdroji pomůže ČR naplnit její mezinárodní závazky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a zajistí energetickou bezpečnosti země.

Klára Sutlovičová: Ústup od uhlí v elektroenergetice má primárně pomoci v boji se zvyšováním teploty planety

Pařížská klimatická dohoda je dobrým rámcem pro snižování globální teploty. Na dosahování klimatických cílů ale není dostatek politické vůle, upozorňuje v rozhovoru Klára Sutlovičová před klimatickou konferencí v polských Katovicích, kde se mají přijmout nástroje pro implementaci pařížských klimatických cílů.

Klára Sutlovičová je …