Brusel ustoupil od plánu centralizovaného obchodu s emisemi

Evropská komise ustoupila od plánů na ustavení centrální platformy pro aukční prodej emisních povolenek CO2. Systém měl začít fungovat roku 2013. Současný návrh umožní Německu, Velké Británii a ostatním velkým znečišťovatelům organizovat aukce na národní úrovni i po roce 2013.

Návrh nařízení, do kterého měl EurActiv možnost nahlédnout, Evropská komise členským státům představila tento týden (6. dubna). Dokument počítá se společnou evropskou platformou pro aukční prodej uhlíkových povolenek, která by měla začít fungovat od roku 2013.

Návrh Komise ale dává členským státům možnost požádat během prvních pěti let o výjimku, která by jim umožnila organizovat aukce s emisemi až do roku 2016 na národní úrovni. Obsažení této možnosti v návrhu představuje výrazný obrat v názorech Evropské komise.

Výjimka se do návrhu nařízení dostala na naléhání Německa a Velké Británie, které ještě se Španělskem a Polskem vytvořily blokační menšinu. Zbylých 23 států ale jednotný systém obchodování podporuje.

Původně Komise počítala s jednotnými pravidly pro všechny státy již od roku 2013. Podle hodnotící studie, kterou komisaři k návrhu přiložili, je centralizovaný přístup k obchodování s povolenkami „nejvýhodnějším modelem“. Minimalizuje totiž náklady a celý proces zjednodušuje.

Podle odborníků není výjimka, kterou zmíněné čtyři státy prosadily, příliš významná, neboť cílem návrhu nařízení stále zůstává směřování k jediné společné platformě.

„Toto nařízení jde správným směrem,“ prohlásil Sanjeev Kumar z environmentálního think-tanku E3G. Současnou podobu legislativního návrhu považuje za kompromis. „Pro Španělsko a Polsko není ekonomicky efektivní vytvářet nové platformy pro obchodování na dva nebo tři roky,“ doplnil. Kumar tedy předpokládá, že obě země neuplatní výjimku z centralizovaného aukčního systému.

Pokud by neexistoval centralizovaný systém pro obchodování s emisemi, mohly by v budoucnosti přijít komplikace při vyjednávání o navázání evropského systému ETS s jinými podobnými systémy ve světě.

Systém obchodování s emisními povolenkami v EU odstartoval roku 2005, kdy začal být obchod s povolenkami povinný pro asi 10.000 velkých průmyslových podniků. V lednu 2008 Evropská komise oznámila, že chce systém obchodování s povolenkami revidovat tak, aby nová pravidla mohla začít platit již v období 2013-2020.

Cílem Evropské komise je splnit svůj závazek na snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020. Podle revidovaného plánu by producenti elektřiny měli do roku 2020 v aukci kupovat povolenky na 100 % svých emisí.