Aukce emisních povolenek bude od roku 2011 zajišťovat centralizovaný systém

Evropská komise chce, aby aukce emisních povolenek, které si v třetí fázi evropského systému obchodování s povolenkami (ETS) budou muset kupovat elektrárny a velcí průmysloví znečišťovatelé, zajišťoval centralizovaný systém. V případě, že cena cena uhlíku byla „abnormálně nízká“, bude možné celou aukci zrušit. Vyplývá to z interních dokumentů Evropské komise.

Evropská exekutiva v těchto hledá způsob podle nějž bude fungovat aukcionování permitů, které si v další fázi evropského systému obchodování s emisními povolenkami po roce 2013 budou elektrárny a velké průmyslové podniky muset kupovat na trhu. K co nejrychlejšímu stanovení pravidel tlačí bruselské úředníky velcí znečišťovatelé, kteří chtějí mít jasno v otázce budoucího vývoje ceny uhlíku.

Systém EU ETS je nejvýznamnějším nástrojem, s jehož pomocí Evropská unie může ovlivnit úroveň emisí skleníkových plynů, jimž se přičítá zásadní vliv na oteplování planety. Emitenti, kteří jsou do systému zařazeni, mohou do ovzduší vypouštět emise jen do určitého, administrativně daného objemu. Pokud mají emise vyšší, musí si potřebné chybějící povolenky nakoupit na trhu od těch, kterým se podařilo uhlíkové permity ušetřit. Vzhledem k tomu, že každý takový nákup představuje pro firmu dodatečný náklad, měl by systém emitenty motivovat k přijetí takových opatření, která povedou k poklesu emisí.

V prvních dvou fázích obchodování s emisními povolenkami se však systém potýkal s nízkou cenou uhlíku, která byla důsledkem příliš velkorysého nastavení emisních stropů, ale také hospodářského zpomalení, které samo o sobě vede k poklesu objemu vypouštěných emisí a způsobuje tak přebytky povolenek. Problematické bylo i rozdělování povolenek zdarma, neboť emitentům po prodeji přebytečných permitů spadly do klína nečekaně velké zisky.

To se má ale s novelou směrnice o ETS změnit. Díky novele, která je součástí klimaticko-energetického balíčku schváleného definitivně vloni za českého předsednictví, si elektrárny a velcí průmysloví znečišťovatelé budou po roce 2013 povolenky na vypuštění emisí skleníkových plynů kupovat v aukcích. Zatímco energetické společnost si budou jejich prostřednictvím muset zajistit 100 % povolenek, ve zbylých odvětvích budou aukce nabíhat postupně.

Dvě platformy

V dokumentu, z něhož cituje agentura Reuters, se píše, že pro aukce s emisními povolenkami by postupně měly vzniknout dvě centralizované platformy. První z nich má být pouze prozatímní a má sloužit k aukcím povolenek v letech 2011 a 2012 (půjde pochopitelně o povolenky na období po roce 2013). Druhá platforma, která vznikne poté, má být už definitivní.

Úmysl vytvořit centralizovanou platformu, ať už ve formě regulovaného trhu nebo vícestranného obchodního systému, zřejmě nepotěší Německo a Francii, které usilují o vytvoření sítě vzájemně propojených národních obchodovacích míst a podařilo se jim o tom přesvědčit i další velké členské země – Španělsko a Polsko.

Obchodování se v současné době odehrává prostřednictvím soukromých burz jakou je například Evropská klimatická burza (ECX) se sídlem v Londýně.

S žádným řízením cen dokumenty nepočítají, ale v případě, že by byla cena příliš nízká, bude možné aukci zrušit.

„V případě, že bude clearingová cena při aukci abnormálně nízko, aukce bude neprodleně zrušena a aukcionované množství bude rovnoměrně rozloženo mezi čtyři následující plánované aukce,“ píše se v návrhu uniklého návrhu nařízení. Komise pak pomocí utajené metodologie (která se může změnit) určí, jaká cena bude považována za „abnormálně nízkou“.

„Pokud se z jakéhokoliv důvodu při aukci něco stane a cena klesne pod úroveň ceny na sekundárním trhu, bude aukce zrušena,“ říká Yvon Slingenberg z oddělení, které má v Evropské komisi na starosti klimatickou agendu.

Aukce se budou konat alespoň jednou týdně. Jejich forma se nebude měnit, budou jednokolové a nabídky budou neveřejné. Budou se jich moci zúčastnit pouze účastníci systému ETS a regulované finanční instituce, píše se dále v návrhu.

Aby se zabránilo manipulacím s tržní cenou bude možné nabídku podat maximálně na 25 % povolenek a aby se zajistilo, že jsou aukce chráněny před podvody nebo zneužitím, bude na ně dohlížet jmenovaný pozorovatel.

Správné nastavení

Mluvčí Evropské komise uvedla, že exekutiva v současné době návrh, který hodlá předložit vládám sedmadvaceti členských zemí, dokončuje a mrzí jí, že jeho detaily předčasně unikly na veřejnost.

Obchodníci s uhlíkem a pozorovatelé ale návrh chválí. „Správné nastavení je z pohledu integrity evropské klimatické politiky zcela klíčové,“ říká Sanjeev Kumar z ekologického sdružení E3G. „Pozice Komise je docela silná. Měla by vzniknout centrální platforma a žádné další možnosti pro obcházení pravidel,“ uvedl.

Centrální systém si pochvaluje i Seb Walhain, šéf oddělení ekologických trhů nizozemské banky Fortis. „Centralizovaná platforma je pro trh dobrá. Je transparentnější a zaručuje správné rozdělení výnosů,“ řekl.

Odstartování aukcí v roce 2011 průmysloví znečišťovatele zřejmě přivítají, zejména pak elektrárny, které si od roku 2013 musí kupovat veškeré povolenky. Díky zahájení aukcí v roce 2011 budou energetici moci zajistit své budoucí prodeje elektřiny.