Asie a EU podpořily dohodu o klimatických změnách

Čína, Evropská unie a dalších 23 asijských zemí podepsaly o víkendu deklaraci, v níž se zavazují, že budou problém klimatických změn řešit v rámci dohody, která má být pod vedením OSN uzavřena v prosinci 2009 v Kodani.

„Vyzýváme mezinárodní společenství, aby rozhodlo o co nejambicióznějším souboru cílů“ na snížení emisí skleníkových plynů, píše se ve společném prohlášení, které o víkendu v Pekingu podepsalo 45 zemí, které se účastní pravidelných summitů uspořádaných v rámci setkání představitelů evropských a asijských zemí ASEM.

Proces který je součástí rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách (UNFCCC) a Kjótský protokol by měly představovat dva kanály, jimiž dojde k uzavření globální dohody o změně klimatu. „Partneři ASEM sdílí společný závazek nalézt dlouhodobé a mnohostranné řešení otázky klimatických změn,“ píše se v deklaraci.

Přestože deklarace neobsahuje žádné konkrétní procentní cíle na snížení emisí skleníkových plynů, formulace a načasování dokumentu jsou významné s ohledem na nejbližší konferenci OSN ke klimatickým změnám, která se bude konat ve dnech 1.-12. prosince 2008 v polské Poznani.

Poznaňská konference stojí na půli cesty mezi posledním kolem jednání o klimatických změnách, které se konalo vloni v prosinci na Bali a konferencí, která se uskuteční v prosinci 2009 v Kodani. Jednání v Poznani mají přinést již detailnější diskusi o tom, jak by měla vypadat „společná, ale přesto odlišná“ odpovědnost za řešení problematiky klimatických změn na straně vyspělých a rozvíjejících se ekonomik.

„Vyspělé ekonomiky by měly i nadále vykazovat silné vedoucí schopnosti a přijímat měřitelné, uznatelné a ověřitelné závazky, které budou z hlediska jednotlivých zemí přiměřené“. Zároveň by se měly podílet na přesunu finančních prostředků a technologií chudším zemím, které se snaží zbavit chudoby a zároveň snižují emise skleníkových plynů, píše se v dokumentu.

Míra odpovědnosti bohatých a chudých zemí se objevuje také v diskusi, která probíhá uvnitř EU. Itálie a několik nových členských zemí v čele s Polskem se obává, že snižování emisí o 20% do roku 2020 bude pro jejich ekonomiky příliš nákladné. Těžký průmysl, který je na energii silně závislý, navíc usiluje o výjimky ze systému, kdy by si musel v aukcích kupovat veškeré emisní povolenky. Takové opatření by podle průmyslníků ohrozilo konkurenceschopnost v řadě odvětví.

Ať již se Evropská unie dohodne na čemkoliv, je jasné, že to bude mít významný dopad na globální rozhovory o změnách klimatu, neboť otázka co s chudšími členskými zeměmi a energeticky náročnými sektory bude mít velký vliv na vyjednávací mandát EU a může se zároveň stát precedentem pro vytváření globálního rámce na snižování emisí skleníkových plynů.