Aktualizace akčního plánu pro OZE naráží na kritiku

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; zdroj: Pixomar

Aktualizace Národní akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie se setkává s kritikou zájmových sdružení. Rozvoj energie z obnovitelných zdrojů prý podporuje málo, ať už jde o využívání biomasy nebo větrnou a solární energetiku. Dokument dnes (31. října) měla projednávat vláda, nakonec byl z programu vyřazen.

Vláda měla dnes původně na programu aktualizaci Národního akčního plánu (NAP) pro energii z obnovitelných zdrojů (OZE), kterou předkládá ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Tento dokument stanoví národní cíle pro podíl OZE na výrobě elektřiny, energie pro vytápění a chlazení a v dopravě. Jeho aktualizace probíhá každé dva roky.

Průběžné cíle pro jednotlivé roky jsou v NAP pouze orientační. Hlavní závazek však vychází z evropské směrnice z roku 2009. Ta pro celou EU stanovila jako cíl 20% podíl OZE na spotřebě energie a 10% podíl energie z OZE v dopravě. Česká republika se v této souvislosti zavázala, že do roku 2020 budou obnovitelné zdroje tvořit 13 % z hrubé konečné spotřeby energie (cíl pro dopravu je také 10%).

Aktualizace akčního plánu počítá například se snížením dalšího rozvoje OZE. Podle ministerstva by sice mělo být zachování naplňování závazného cíle, zároveň by se však měly minimalizovat ekonomické dopady pro spotřebitele energie (EurActiv 1.8.2012).

Dokument se setkal s kritikou odborné veřejnosti a zájmových sdružení. Teplárenské sdružení ČR si například stěžuje, že podpora pro využití biomasy v nových teplárnách má být již v nejbližších letech zastavena.

Málo biomasy

Poukazuje na to, že větrné elektrárny se naopak mají stát nejrychleji rostoucím obnovitelným zdrojem energie a jejich výroba se má mezi roky 2010 a 2020 více než zdvojnásobit. Na rozdíl od větrných elektráren prý výroba elektřiny z biomasy v teplárnách nepoškozuje krajinný ráz a nezatěžuje elektrizační soustavu kolísavým výkonem.

Oproti platnému NAP se však plánuje snížení podílu větrné energetiky do roku 2020 o 170 MW, upozornila v tiskové zprávě Aliance pro energetickou soběstačnost, která sdružuje provozovatele OZE a projektanty energeticky účinných budov. Nízké prý zůstávají také cíle pro solární energetiku.

Při porovnání dat NAP pro rok 2011 se skutečnými výsledky se přitom ukazuje, že v roce 2011 využívání OZE spíše stagnovalo, zdůraznila Aliance. Předpoklady NAP 2011 sice překročila solární energie, v případě biomasy, větrné energie nebo bioplynu však reálné výsledky zůstaly pod průběžnými cíli.

Podíl bioplynových stanic by měl být podle aktualizace plánu navýšen, což Aliance vítá. Ve využívání biomasy by však měla Česká republika přidat. Organizace proto například navrhuje cílené pěstování biomasy na zemědělské půdě, která leží ladem. Podle údajů ministerstva zemědělství je prý pro energetické účely dostupný až jeden milion hektarů.

Jak připomnělo Teplárenské sdružení, biomasa by měla spolu s energetickým využitím komunálního odpadu nahradit významné množství uhlí spalovaného právě v teplárnách. Bez dostatečné podpory však není taková náhrada reálná, protože by znamenala zvýšení ceny tepla.  

Sdružení také upozornilo na to, že národní akční plán by měl vycházet se Státní energetické koncepce. Její aktualizace však dosud nebyla vládou přijata (podle posledních informací by se jí měl kabinet zabývat příští týden). „Navržený Národní akční plán pro obnovitelné zdroje přitom ze stále platné Státní energetické koncepce z roku 2004 zjevně nevychází a jeho přijetí by bylo v rozporu se zákonem,“ uvedly teplárny ve své tiskové zprávě.