Zahájili jsme pátý ročník soutěžní přehlídky ÚSPORNÝ DŮM 2019

Komerční obsah

Zdroj: Centrum pasivního domu

Úsporné bydlení se v posledních letech skloňuje ve všech pádech a často je spojováno jen s úsporou energie, což je zavádějící.  Na „úsporné stavby“ je potřeba se dívat jako na celek, který zohledňuje ekonomickou, ekologickou a estetickou stránku a samozřejmě uživatelský komfort a zdravé prostředí. Soutěžní přehlídka ÚSPORNÝ DŮM 2019 navazuje na předchozí čtyři ročníky, které nesly název Pasivní dům. V loňském ročníku přehlídky byla poprvé začleněna kategorie Rekonstrukce, ta úspěšně oslovila širší spektrum veřejnosti a na praktických příkladech ukázala, že i domy staré 20, 50 i více než 100 let lze efektivně obnovovat do aktuálních standardů.

Společnost ABF a Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci s Centrem pasivního domu dnes společně vyhlásily již pátý ročník soutěžní přehlídky „Úsporný dům 2019“. Cílem letošního ročníku je představit široké veřejnosti stavby pro 21. století a ocenit ty nejatraktivnější. V Česku se jich každoročně postaví stovky a soutěžní přehlídka chce ukázat, že kvalitně postavené nebo zrekonstruované stavby jsou komfortní, šetrné ke všem zdrojům i životnímu prostředí a dostupné prakticky každému. Do soutěžní přehlídky lze přihlásit domy rodinné, bytové, ale i administrativní stavby, nebo ty využívané k veřejným účelům. Stavby mohou být v pasivním či nulovém standardu, ale i s velmi nízkou energetickou náročností a u rekonstrukcí splňující požadavky programu Nová zelená úsporám či Operačního programu Životní prostředí.

„Myšlenka rozšířit soutěž o energeticky úsporné rekonstrukce domů se ukázala jako krok správným směrem. Přinesla řadu zajímavých projektů a zároveň se ukázalo, že i rekonstrukci lze provést kvalitně a podle současných nízkoenergetických trendů. Proto i v letošním roce budou přihlášené projekty oceněny ve dvou základních kategoriích: Novostavby – pasivní dům a Rekonstrukce – úsporný dům,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

„Jsme rádi, že kulatiny soutěžní přehlídky můžeme oslavit v tak silném složení partnerů a společně tím pokračovat v základní myšlence soutěžní přehlídky, a tou je osvěta nízkoenergetických a pasivních staveb, propagace a popularizace dotací Nová zelená úsporám. Vyhlášení výsledků se dozvíme na největším setkání takto smýšlející veřejnosti při veletrhu FOR PASIV v únoru 2020 opět na výstavišti PVA EXPO PRAHA“.  Dodává obchodní a marketingový ředitel ABF, a.s., Martin František Přívětivý.

Vnímám, že úsporné stavby staví odpovědní investoři, kterých přibývá, stejně jako lidí vyhledávajících zdravý životní styl. Já osobně věřím, že nejsme daleko od doby, kdy energetický standard bude prvním krokem investora k odpovědnému investování. A další kroky, jako je hospodaření s vodou či odpady, instalace obnovitelných zdrojů energie a rozvoj elektromobility, budou následovat,“ komentuje letošní vyhlášení ředitel Centra pasivního domu, Tomáš Vanický.

Generálním partnerem letošního ročníku soutěžní přehlídky se stala Hypoteční banka. „Právě pro ty, kteří chtějí stavět nebo rekonstruovat v nejvyšším energetickém standardu, je naše Zelená hypotéka vhodná,“ říká Andrea Vokálová, tisková mluvčí Hypoteční banky a dodává: „Jako banka se chceme podílet na financování šetrných staveb a větším využití zdrojů obnovitelné energie u rodinných domů. Jako jediní proto nabízíme specializovaný produkt, který takové stavby finančně zvýhodňuje, a rozšiřujeme počet benefitů motivující další zájemce o ekologicky udržitelné bydlení.“

 

Vyhlášení soutěžní přehlídky proběhlo 17. 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH.

Přihlásit stavby do soutěžní přehlídky bude možné od 17. 9. – 4. 12. 2019. Současně s přihlášením do soutěže lze stavby v pasivním standardu přihlásit k prohlídce na Dny pasivních domů, které připadnou na víkend od 8. do 10. listopadu 2019.

Hodnocení odbornou porotou bude probíhat od 9. 12. 2019 – 13. 12. 2019. Porota zkontroluje, zda přihlášky splňují všechny náležitosti a vyhodnotí vítěze v obou kategoriích. Seznam porotců.

Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutez-uspornydum.cz, do hlasování veřejnosti postoupí všechny stavby, které splní soutěžní podmínky. Vítěz bude určen na základě počtu hlasů.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV. Veletrh zaměřený na nízkoenergetické, pasivní a nulové stavění se bude konat v termínu 6. – 8. února 2020 v prostorách PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

Udělena budou tato ocenění: ocenění odborné poroty v obou kategoriích, cena Generálního partnera Hypoteční banka, cena pro hlasujícího z řad veřejnosti, cena veřejnosti.

Fotogalerie z minulého ročníku soutěžní přehlídky jsou k nahlédnutí zde: https://www.pasivni-dum.cz/rok/2018/

 

Vyhlašovatelé: Státní fond životního prostředí ČR, ABF, s.r.o.

Organizátor: Centrum pasivního domu, z.s.

Generální partner: Hypoteční banka, a.s., Hlavní partneři: REHAU s.r.o., SLAVONA, s.r.o., STIEBEL ELTRON spol. s r. o., E.ON energie a.s.; Partneři: Xella CZ, s.r.o., SIKO KOUPELNY a.s., Wienerberger s.r.o., Atrea s.r.o., Velux Česká republika, s.r.o.

Záštitu nad soutěžní přehlídkou poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

O Centru pasivního domu, jako organizátorovi soutěže:

Centrum pasivního domu (CPD) je nezisková organizace, která už téměř 15 let dělá velmi přínosnou osvětu zdravému a šetrnému bydlení. Ukazuje široké veřejnosti, že kvalitně postavené zdravé a úsporné bydlení je komfortní a dostupné prakticky každému. Osvětové a vzdělávací aktivity zaměřuje jak na investory, tak na stavební experty a studenty architektonických či stavebních oborů, a nezapomíná ani na děti.

Z  aktuální statistiky programu Nová zelená úsporám vyplývá, že meziroční nárůst je velmi povzbudivý ve všech dotovaných oblastech, a dá se předpokládat, že tento zelený trend bude pokračovat stejně dynamicky. Meziročně narostl celkový počet dotačních žádostí NZÚ o 38 % a požádané dotace dokonce o 39 %. Kč. Nejvíce se čerpá v rekonstrukcích s nárůstem 25 %. Nárůst žádostí u pasivních domů je o 105 % vyšší. Loni se mluvilo o 6 % novostaveb v pasivním standardu, letos očekáváme podíl blížící se hranici 10 %. Počátkem srpna vláda schválila rozšíření programu NZÚ o podporu nákupu bytů v pasivních novostavbách a o garanční schéma za renovační úvěry, takže se dá očekávat stoupající křivka i v následujících letech.

Další informace:

Email: marketing@pasivnidomy.cz  / www.pasivnidomy.cz

Video: Pasivní dům – Domov, kde chytré technologie slouží, šetří a hýčkají

www.forarch.cz / www.forpasiv.cz