Energetické úspory nejen díky fondům

úspory

© Pixabay

Střední a malé podniky, které jsou rozhodnuty investovat do energetických úspor, nemusí nutně spoléhat na dotační programy a fondy Evropské unie. Jako alternativa se osvědčil Globální úvěr Zelená energie podpořený dotací Evropské investiční banky (EIB). Česká spořitelna skrze něj ve spolupráci s EIB poskytla financování 42 projektů, kterým zajistila celkovou přímou podporu ve výši 63 milionů korun. Podařilo se dosáhnout ročních úspor 65 tisíc tun CO2 a 17 173 MWh.

Dosažené úspory odpovídají roční spotřebě elektrické energie domácností ve městě s 12 tisíci obyvateli, tedy například Vlašimi či Vrchlabí. „Roční úspory emisí představují objem, který by vyprodukovalo 265 tisíc rodin, kdyby zamířilo vozem na dovolenou do Chorvatska,“ říká Václav Urbánek, produktový manažer Erste Corporate Banking České spořitelny.

Evropský program EIB probíhal v šesti zemích včetně ČR. EIB vyhodnotila Českou spořitelnu jako nejúspěšnější z osmi zapojených finančních institucí, co se týká dosažených úspor energií a emisí CO2. „Námi podpořené projekty se podílí na celkových dosažených úsporách ze dvou třetin. Díky spolupráci s EIB byly podmínky pro zájemce o investice do energetických úspor skutečně atraktivní a výhodné,“ upozorňuje.

Česká spořitelna nabízela Globální úvěr Zelená energie díky exkluzivní spolupráci s EIB dva roky. České podniky tak měly skvělou příležitost dosáhnout na zajímavé pobídky k realizaci energeticky úsporných projektů. EIB přímo poskytla 14% dotaci. „Díky dohodě s EIB jsme navíc mohli nabídnout zvýhodněný úrok a zajistili jsme veškerou administrativu s dotací a úvěrem spojenou,“ dodává.

Investice se díky podmínkám vrací již v řádu několika let. Příkladem může být turnovský pivovar Rohozec. Díky Globálnímu úvěru Zelená energie investoval do rekonstrukce centrálního zásobování teplem. Úspory na energetické náročnosti dosahují 2,2 milionu korun ročně. Návratnost investice v tomto případě činí pouhých 4,15 roku. Je to dáno zejména nižšími výdaji za energie. Na odpovídající úroveň energetických úspor lze podle odborníků z poradenské společnosti ENVIROS, technického konzultanta projektu, dosáhnout téměř ve všech ekonomických segmentech.

Přestože byly úspěšně vyčerpány všechny naplánované prostředky v programu EIB, podpora investic do snižování energetické náročnosti provozů nekončí. „Investice v oblasti energetické účinnosti dávají smysl z pohledu environmentálního i ekonomického. Díky našim dobrým zkušenostem s Globálním úvěrem Zelená energie jsme se rozhodli nadále podporovat české podniky a připravujeme další produkt v této oblasti,“ uzavírá Urbánek.