Směrnice o energetické účinnosti – prorůstové opatření pro ČR

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Asociace výrobců minerální izolace

Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Miroslav Zámečník se svým kolegou Tomášem Lhotákem zpracovali novou studii na téma „Srovnání makroekonomických dopadů národních programů pro zvyšování energetických standardů budov s jinými, státem financovanými alternativami“. Analýza se zaměřuje na srovnání různých typů opatření investiční povahy, která mohou být finančně podporována ze strany státu, a jejich dopadů na vývoj makroekonomických veličin v období 2013–2020.

Studie se rovněž zaměřuje na makroekonomické efekty v oblasti energetických úspor v obytném a veřejném sektoru (modelové příklady pro veřejné budovy, bytové a rodinné domy), jejich srovnání s alternativou výdajů státního rozpočtu ČR a účinky na ekonomiku ČR.

Podle analýzy se investice do podpůrného programu, podobného již realizovanému programu „Zelená úsporám”, vyplatí 3,5x až 6x více, než stejné finanční prostředky utratit v rámci výdajů státního rozpočtu. Pokud stát vynaloží 1 mil. Kč na energeticky úsporná opatření, lze očekávat dopad na výši HDP 2,13 až 3,59 mil. Kč, a to díky vysokému multiplikačnímu faktoru pro výstavbu budov a také tzv. finanční páce – tedy podílu soukromého kapitálu, který se nabalí na každou korunu státní investice. Oproti tomu běžné státní výdaje ve stejné výši přinesou podle statistik růst HDP pouze 600 tis. Kč.

Státu se navíc samotná investice už během jednoho roku téměř úplně vrátí. Příjmy z jednoho miliónu v dobře nastaveném programu činí 967 tis. Kč na daních z příjmu stavebních firem a jejich pracovníků, ze sociálního a zdravotního pojištění zaměstnaných lidí a na nevyplacených sociálních dávkách, které by jinak bylo nutné vyplatit všem, kteří by bez tohoto programu neměli práci. K tomu je potřeba ještě připočíst nepřímý dodatečný příjem díky zvýšenému HDP.

Pokud tedy přínos obou jevů sečteme, stát může na podpoře energetických úspor v rodinných a bytových domech jen vydělat. Nové obchodní příležitosti, které získají české stavební firmy a návazný byznys, navíc pozitivně ovlivní zaměstnanost napříč všemi regiony. České domácnosti uspoří prostředky, které mohou vynaložit jinak.

Původní studii naleznete na stránkách Asociace výrobců minerální izolace pod tímto odkazem.