Nulové budovy? Byznys je připraven a očekává podporu státu

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Asociace výrobců minerální izolace

Nejvíce energie v Evropě spotřebují budovy, ačkoli existují opatření na snížení této náročnosti. V České republice je spotřeba energie na jednotku HDP o polovinu vyšší, než průměr zemí EU27, a i proto si stát snižování spotřeby stanovil jako jednu z energetických priorit. Tato situace byla jedním z impulsů pro průzkum mezi investory a realizátory staveb v ČR, který provedla Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

Studie, kterou pro Asociaci výrobců minerální izolace (AVMI) zpracovala společnost CEEC Research, se týká připravenosti na požadavek energeticky efektivních budov. Byla zpracována na základě údajů získaných ze 100 rozhovorů s představiteli klíčových organizací z oblasti stavebnictví v prosinci 2011.  

Podle jejích výsledků jsou investoři a realizátoři staveb informováni o zpřísňujících se požadavcích na energetickou náročnost budov a jsou rozhodnuti se na změny připravit sami nebo využít profesní komory. Zároveň ale očekávají, že stát zavede podpůrné finanční mechanismy, a pomůže tak lidem s realizací energeticky efektivních opatření.

Za nejúčinnější úsporná opatření považují jak investoři, tak i realizátoři staveb především kvalitní zateplení budov a také instalaci kvalitních oken. Podle čtyř pětin respondentů (81 %) ke zlepšení energetické úspornosti nových i postavených budov bude třeba pomoci od státu ve formě podpůrných nástrojů. Z hlediska jejich efektivity hodnotí dotazovaní nejvýše přímé dotace a zvýhodněné úvěry.

Za posledních 5 let se zlepšily tepelně technické vlastnosti minerálních izolací v průměru o 15 % a zároveň za tu dobu došlo k 58% nárůstu tloušťky aplikovaných izolačních materiálů. Přírůstek nových budov do bytového fondu je ročně pouze 1 %, proto největší potenciál úspor je právě v renovacích již postavených budov.

Fixní náklady na zateplení domů (montáž, lešení, oplechování, kotvení, omítka) tvoří více než dvě třetiny z celkových nákladů, a proto lze obecně doporučit instalaci větší tloušťky izolace, která zajišťuje hlavní funkci zateplovacího systému, totiž úsporu energie, a u které náklady s rostoucí tloušťkou rostou jen mírně.

Dotace a další podpora zateplování budov a úspory energií by přitom mohly být získávány z výnosu prodeje emisních povolenek, aniž by přímo zatěžovaly státní rozpočet, podobně, jako tomu bylo v minulosti v případě programu Zelená úsporám.

 „Výnosy z emisního obchodování by měly být použity zejména na přechod na vyšší energetické standardy budov, a to i v souvislosti s naplněním nových požadavků směrnice o energetické náročnosti budov. Ministerstvo v rámci politických vyjednávání udělá maximum pro to, aby významná část výnosů z aukcí povolenek v EU ETS směřovala právě do tohoto sektoru,“ řekl Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí České republiky. 

Plné znění studie je dostupné na stránkách Asociace výrobců minerální izolace pod tímto odkazem