Zateplovat bez dotací? Česko to čeká už za pár let

© Shutterstock

Obejít se bez dotace při renovaci domu, výměně zdroje tepla nebo zvýšení energetické efektivity ve firmě nemusí být tak složité. Stačí, když se stát zamyslí nad funkčním systémem pro zvýhodněné úvěry, tvrdí průmyslové podniky i stavební firmy.

Česko musí tuto výzvu vyřešit už brzy. Blíží se totiž konec aktuálního rozpočtového období EU, během kterého má ČR na dotace pro zvyšování energetické účinnosti k dispozici asi 60 miliard korun.

Přečtěte si také: Čerpání dotací na úspory energie se pohnulo, řešit ho ale bude muset i nová vláda >>>>

Vyjednávání o podobě víceletého finančního rámce po roce 2020 odstartuje už v květnu, kdy se očekává návrh Evropské komise.

„Protože hospodářství ČR vykazuje rychlý růst, lze očekávat, že v rámci kohezní politiky již v příštím víceletém období nebudeme disponovat tak štědrou alokací jako doposud. Proto je třeba začít připravovat doplnění dotační podpory tzv. finančními nástroji, tedy zvýhodněným financováním,“ říká Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy, která sdružuje firmy z oblasti šetrného stavebnictví.

S odchodem od dotací pomůže rozvojová banka

Využití zvýhodněních úvěrů pro opatření vedoucí k úsporám energie už zkouší ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Resort řídí operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), kde mohou podnikatelé získávat především dotace z evropských peněz. Vedle toho ale MPO umožnuje využít právě zvýhodněné financování prostřednictvím úvěru.

„Podmínky získání zvýhodněného úvěru jsou mnohem jednodušší než v případě získání dotace. Výhodnost je zejména v nulové úrokové sazbě a v možnosti získání malé dotace na zpracování energetického posudku, který je vyžadován k žádosti o poskytnutí zvýhodněného úvěru,“ vysvětluje ministerstvo.

Finanční nástroje už zkouší ministerstvo průmyslu. „Podmínky získání zvýhodněného úvěru jsou mnohem jednodušší než v případě získání dotace,“ říká resort.

Kromě toho připravilo MPO i zvýhodněné financování pro malé a střední podniky v Praze, kde se z OPPIK čerpat nedá. Pro tento program – nazvaný ENERG – byly využity prostředky zbylé z výnosů prodeje emisních povolenek.

V obou případech rezort spolupracuje s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), která zvýhodněné úvěry administruje.

Právě ČMZRB by měla hrát v odchodu od nenávratných dotací klíčovou roli. S finančními nástroji má dlouholeté zkušenosti a své produkty nabízí všem soukromým bankám na trhu. Nyní se chystá její transformace na Národní rozvojovou banku, která by sloužila všem ministerstvům a pomáhala převádět do praxe priority vládní politiky.

Přečtěte si rozhovor se šéfem Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiřím Jiráskem >>>>

„Transformace se teď odehrává pod taktovkou MPO. Připravuje se nový zákon, podle kterého se bude transformace řídit. Měla by vzniknout investiční strategie, která by umožnila využít banku tak, aby mohla fungovat univerzálně a řešit finanční nástroje na národní úrovni,“ řekla serveru EURACTIV v nedávném rozhovoru náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková, která má na starost čerpání evropských peněz.

„Jako národní koordinační orgán jsme žádali, aby bylo možné transformovanou banku pilotně vyzkoušet ještě v tomto programovém období. To fakticky znamená do konce roku 2023, kdy ještě můžeme v tomto programovém období čerpat,“ vysvětlila náměstkyně.

Pomoc šitá na míru

Energetické úspory jsou jednou z oblastí, kde dává zvýhodněné financování při rozumném nastavení smysl. Vložené finance se díky ušetřené energii vracejí, navíc to má přínosy pro životní prostředí, lidské zdraví i snižování závislosti na dovozech energie.

„Již dnes přinášejí podpůrné programy do stavebnictví okolo 25 mld. Kč ročně, jejich potenciál je však ještě dvou a půl násobně vyšší,“ říká také Holub.

„Aktuálně české programy na jednu vynaloženou korunu z veřejných rozpočtů vybudí 3 koruny celkové investice, v Německu je tento podíl 1 ku 18. Postupně se k této hodnotě můžeme blížit,“ dodává.

Stát by neměl konkurovat komerčním bankám. „Produkty zvýhodněného financování hrazené z veřejných prostředků mají komerční financování doplňovat, případně povzbuzovat,“ říká Šance pro budovy.

Stát by se měl podle Šance pro budovy soustředit na několik hlavních principů. Podmínky financování by měly být dlouhodobě stabilně nastaveny a bude potřebná informační kampaň, která lidem přiblíží konkrétní možnosti.

Zároveň by stát neměl svými produkty konkurovat bankovním domům a vytlačovat komerčně dostupné financování. „Produkty zvýhodněného financování hrazené z veřejných prostředků mají komerční financování doplňovat, případně povzbuzovat,“ doporučuje aliance.

Mělo by se také zamezit tomu, aby byla podpora v jednotlivých sektorech roztříštěná mezi různá ministerstva, jako je tomu teď u evropských dotací. K tomu může sloužit právě administrace Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Přístup k různým segmentům ale musí být zacílen na jejich specifické potřeby. Jiné možnosti komerčního financování a potřeby zvýhodněného státního financování mají vlastníci rodinných domů a jiné města spravující desítky budov,“ říká Holub.

Potenciál v průmyslu

Úspory energie se ale nemusí omezovat na budovy.

„Výměna osvětlení, optimalizace zdroje energie nebo výrobní technologie patří mezi cesty, které mohou zvýšit konkurenceschopnost podniků a snížit částky na fakturách za teplo nebo elektřinu,“ říká ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.

„Symbolem průmyslu 4.0 jsou pak firmy, které využívají chytré řídicí systémy osvětlení nebo se snaží využít také energie z obnovitelných zdrojů doplněnou případně o akumulaci energie,“ dodává.

Aliance nedávno vydala publikaci shrnující příklady dobré praxe zvyšování energetické účinnosti právě ve firmách.

Stát se musí zamyslet, které investice dávají největší smysl, vyzývají firmy.

„Česká republika je druhou nejprůmyslovější zemí v EU. Energetická náročnost české ekonomiky sice klesla za posledních 20 let o 40 %, stále však zůstáváme v žebříčku unijních států na nelichotivém třetím místě za Bulharskem a Estonskem,“ řekl při této příležitosti manažer Kompetenčního centra znalosti trhů a trendů České spořitelny Ladislav Dvořák.

Právě v průmyslu leží značný potenciál pro úspory energie, upozornila v listopadu studie zpracovaná pro Svaz průmyslu a dopravy ČR.

I průmyslové firmy přitom vládu vyzývají, aby nečekala na konec evropských dotací a přišla s řešením, jak energetickou efektivitu podporovat návratnými finančními nástroji.

„Stát by se měl zamyslet, jakým způsobem bude podporovat úsporná opatření ve všech sektorech, a dosáhnout toho, že to pro společnost bude nejlevnější řešení,“ řekl v listopadu jeden z autorů studie, Jan Harnych z poradenské společnosti Enviros.