Za vyšším podílem OZE v energetice stojí úspory energie, říká ministr Mládek

zdroj: Shutterstock; autor: Elena Elisseeva

Česká republika přesáhne svůj cíl pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. Vedle rozvoje OZE za tím stojí i energetická účinnost, řekl ministr průmyslu Mládek. Sektor OZE se podle něj musí v současné době stabilizovat. Pomoci tomu mohou například jednodušší pravidla pro malé solární elektrárny. Na cestě k nové energetice je však potřebná řada dalších kroků. Změny mají i svůj sociální rozměr, dodávají odbory.

Za to, že Česko přesáhne cíl pro podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v energetice, vděčí úsporám energie. Na konferenci věnované šetrné energetice to minulý týden uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Do roku 2020 budou mít OZE na konečně spotřebě energie podíl 15,9 %, předpokládá aktualizovaný Národní akční plán (NAP) pro energii z obnovitelných zdrojů, který má brzy schvalovat vláda.

Do roku 2020 se mohou OZE na celkové spotřebě ČR podílet téměř 16 procenty.

To je téměř o tři procentní body víc, než kolik po Česku žádají evropské předpisy. NAP přitom slouží právě k naplnění evropských klimaticko-energetických závazků pro rok 2020.  

„Na tom, kolik energie dodají OZE, se v podstatě moc nezměnilo, jede se podle plánu, i když přibude něco navíc z bioplynových stanic a solárních panelů na rodinných domcích. Čeho se ale podařilo dosáhnout, to je snížení celkové spotřeby energie,“ vysvětlil ministr.

Při nižší spotřebě energie se tak zdá podíl obnovitelných zdrojů opticky vyšší. „Kdyby se podařilo pokračovat v tomto trendu, tak by mi to vůbec nevadilo,“ řekl Mládek. Důraz na úspory energie totiž podle něj snižuje tlak na zvyšování produkce z OZE.  

Nová cesta

Ministr připomněl špatnou zkušenost s nesprávným nastavením podpory OZE, na které stát a spotřebitelé každoročně zaplatí čtyři desítky miliard korun.

Podle předsedy Asociace malých a středních podniků Karla Havlíčka byly dopady špatných legislativních rozhodnutí katastrofální, stát ale nezvolil vhodné řešení, když přišel s řadou retroaktivních opatření.

Do budoucna je podle něj lepší cestou podporovat malé projekty například formou podpůrného programu Nová zelená úsporám, který minulý týden vyhlásil novou výzvu a má trvat kontinuálně pod dobu dalších šesti let. Zaměřuje se na zvyšování energetické účinnosti, nově jsou v programu také peníze na podporu malých střešních solárních elektráren s výkonem do 10 kW.

Podle Mládka je v současné chvíli zásadní stabilizace a další rozvoj sektoru. „K tomu by mělo přispět zrušení povinnosti malých zdrojů do 10 kW instalovaného výkonu získat licenci na provoz nebo snaha o zachování výjimky z povinnosti platit daň z elektřiny pro fotovoltaické elektrárny do výkonu 30 kW,“ uvedl.  

Budoucnost energetiky

Zdůraznil také, že se vláda musí zabývat rozvojem chytrých sítí, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektřiny v reálném čase. Rozvoj by se měl odvíjet od Národního akčního plánu pro chytré sítě, který vláda schválila v březnu.

S tím souhlasí i výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace Veronika Knoblochová. „Když se podíváme do Německa, tam za poslední tři roky proinvestovali každý rok více než jednu miliardu eur na inovace v distribučních sítích,“ řekla na konferenci.

Svou roli hraje také uvolnění přeshraničního obchodování s elektřinou, které umožňuje vyrovnávat odchylky mezi spotřebou a výrobou energie, dodala. Dalším důležitým krokem k hladké integraci OZE do energetického systému je podle ní pokles ceny baterií.

„Zcela radikální bude pro energetiku to, že do budoucna budou konvenční zdroje chápány jako určitá záloha, což bude klást samozřejmě úplně jiné předpoklady pro to, jak se budou tyto zdroje chovat. Bude nutné, aby elektřinu vyráběly pružně a aby měly co nejnižší investiční náklady, samozřejmě za cenu toho, že budou mít vysoké náklady provozní,“ řekla k budoucnosti energetiky.  

Sociální rozměr

Rozvoji čisté energetiky ovšem podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly brání nízké příjmy domácností. „Paradoxně potřebujete peníze na to, abyste mohli šetřit,“ řekl.

Do určité míry tomu mohou pomoci například právě podpůrné programy. V Nové zelené úsporám je pro letošek na podporu malých fotovoltaických elektráren vyčleněno 52 milionů korun.

Středula: Šetrná energetika a OZE jsou šance pro zaměstnanost. Nesmíme být jen subdodavatelé.

„Představené schéma podpory chápeme jako test nastavení systému. Věříme, že ministerstvo postupně navýší částku, tak abychom mohli naplno využít potenciál solární energetiky. Instalace solárních elektráren na střechách domů přináší levné opatření s okamžitým efektem úspory elektřiny v rodinném domě,“ řekl k tomu Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Podle Středuly je ovšem také důležité, aby se zařízení pro výrobu z obnovitelných zdrojů vyráběla na území České republiky.

„Z mého pohledu je otázka šetrné energetiky a OZE obrovskou šancí pro zaměstnanost. Nesmíme však být pouze subdodavateli, protože z toho nemáme prakticky žádný přínos. Když se podívám například na větrné elektrárny, vybaví se mi snad jedině Wikow Wind, o kterém lze říci, že v Česku vytváří pracovní místa. Ostatní firmy jsou ze zahraničí,“ upozornil.

Autor: Adéla Denková