Za rok 2015 ČR naplnila národní závazek úspor energie v budovách ústředních institucí

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek včera informoval vládu, že za rok 2015 byla realizována energeticky úsporná opatření v rozsahu potřebném pro naplnění národního závazku úspor energie v budovách ústředních institucí podle článku 5 směrnice o energetické účinnosti.

Směrnice stanovuje povinnost členským státům zajistit od 1. ledna 2014, aby byla každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a užívání jeho ústředních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost budov. Pro Českou republiku byl na základě vyhodnocení souboru budov stanoven závazek 25 457 MWh úspor kumulativně za období 2014 – 2020, tzn. 909 MWh ročně. Veřejný sektor by měl jít ve zvyšování energetické účinnosti příkladem.

„Ze zprávy, kterou vzala vláda na vědomí, vyplývá, že Česká republika v roce 2015 naplnila povinnost podle čl. 5 směrnice o energetické účinnosti a realizovala předepsané úspory energií v budovách ústředních institucí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

V roce 2015 byla realizována energeticky úsporná opatření na 30 budovách 9 ústředních institucí s celkovou energeticky vztažnou plochou 186 151 m2. Realizovaným opatřením se dosáhlo výsledné úspory energie ve výši 6 772 MWh za rok 2015. Tím došlo k naplnění požadavků článků 5 směrnice pro rok 2015.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o energetické účinnosti je cílem dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020.