Příprava energetické koncepce je podle kritiků netransparentní

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: dan

Již na konci měsíce by měla vláda schvalovat Státní energetickou koncepci a Surovinovou politiku ČR, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Nevládní organizace a starostové obcí zasažených těžbou však upozorňují na to, že ministerstvo ignoruje námitky ekologů a veřejnosti a že se v procesu přijímání obou strategií nechová dostatečně transparentně.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nedávno představilo aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK, více viz EurActiv 1.8.2012), která by měla přinést vizi české energetiky na příštích třicet let.

Jedním z nejvíce diskutovaných témat v této oblasti se stala otázka prolomení těžebních limitů uhlí. V SEK se tato otázka konkrétně neřeší a podle slov ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby by prozatím limity měly být zachovány.

„Do roku 2035 Česká republika vystačí s uhlím bez prolomení těžebních limitů, přesto jsme přesvědčeni, že možná v budoucnu bude některá vláda vystavena tomu, že bude muset o prolomení rozhodnout,“ prohlásil při představování koncepce.

Jak ale tvrdí nevládní organizace, ministerstvo koncepci rozvoje české energetiky rozdělilo do dvou dokumentů a veřejně prezentuje jen jeden z nich, který neobsahuje nejvíce kontroverzní nápady.

Dokument nazvaný Surovinová politika ČR, který ministerstvo předkládá společně se SEK, se totiž například právě k otázce těžebních limitů vyjadřuje. Bude je prý pravděpodobně nutné překročit skutečně až po roce 2035, již do roku 2016 by však měla proběhnout příprava na tuto těžbu.  

„Považuji to za jasný signál, že ministerstvo průmyslu a obchodu se nezodpovídá státu ani občanům, ale těžařské lobby. V surovinové politice jsou dokonce přesně citovány mediální argumenty těžařů, že například pokud se nebude dál těžit, tak se nedá zajistit stabilita Krušných hor nebo že mnohde ve vytěžených dolech vznikly krásné lokality,“ uvedl na včerejší (8. srpna) tiskové konferenci místostarosta města Horní Jiřetín Vladimír Buřt.

Pouze jedna varianta

Odpůrcům koncepce se také nelíbí způsob, jakým se MPO snaží dokument prosadit. Poukazují na to, že koncepce je schvalována v období prázdnin a lhůta pro meziresortní připomínkování je velmi krátká. Z procesu připomínek navíc byly vyloučeny krajské úřady, upozornil starosta Trojanovic na Beskydsku Jiří Novotný.  

Podle vedoucího klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR Jana Rovenského není ideální ani to, že ministerstvo připravilo strategii rozvoje české energetiky v jedné verzi, o které se bude rozhodovat bez širší odborné a společenské diskuze. Oba strategické dokumenty by prý spíše měly být vypracovány v několika variantách, které by bylo možno vzájemně porovnávat.

Podle ekologů i starostů obcí, kterých se týká těžba uhlí nebo uranu, sice MPO slíbilo možnost podílet se na diskuzi, jejich námitky a připomínky pak prý v textu obou dokumentů ignorovalo.

Na plánech ministerstva dále ekologické organizace kritizují zejména to, že ignorují potenciál energetické účinnosti a počítají s utlumením podpory obnovitelných zdrojů energie. Celkově tak prý upevňují závislost České republiky na fosilních palivech a jádru. Nerespektují tak celoevropský vývoj a českou energetiku vrací o několik desetiletí zpět.

Nevládní organizace proto včera také představily nové webové stránky, jejichž prostřednictvím může veřejnost vyjádřit své připomínky k připravovaným dokumentům.

„Ministerstvo v zásadě eliminuje možnost diskuse nad obsahem těchto koncepcí a ignoruje i legislativní požadavky na zapojení široké veřejnosti. Vytvořením webu se snažíme tento postup částečně napravit a umožnit lidem vyjádřit názor v době, kdy ještě může ovlivnit výsledné rozhodnutí,“ vysvětlil Jan Šrytr z Ekologického právního servisu.