Výnosy z povolenek by měly financovat úspory energie v průmyslu, říká ministr Kuba

Zdroj: www.vlada.cz.

Vláda v současné době debatuje o způsobu, jakým bude po roce 2013 využívat finance získané prostřednictvím prodeje emisních povolenek. Zatímco ministerstvo životního prostředí chce peníze nasměrovat do úspor v domácnostech, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se domnívá, že by bylo lepší je použít na snižování emisí v průmyslu.

Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby by měla Česká republika směřovat výnosy z prodeje emisních povolenek do snižování emisí, které produkuje tuzemský průmysl.

„Pokud peníze z prodeje povolenek generuje průmysl, měly by směřovat do snižování emisí v průmyslu,“ prohlásil včera (22. března) na Mezinárodním energetickém regulačním fóru.

Zejména teplárenská přenosová soustava se potýká s velkými energetickými ztrátami, uvedl ministr. Investice do zlepšení těchto systémů by se tak prý vyplatily více než investice do energetických úspor u konečného spotřebitele.

Ve vládě se o využití zisků z povolenek stále debatuje. Ministerstvo životního prostředí by raději příjmy z povolenek použilo na energetické úspory domácností a obcí. Prostředkem k tomu by se mohly stát například nové dotace na zateplování.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa by totiž rád navázal na program Zelená úsporám. Stát by tak měl lidem přispívat na investice do zateplování a ekologičtějšího vytápění domů. Podporu by měly dostat také pasivní domy nebo modernizace veřejných budov.

Polovina peněz do rozpočtu

Právě ministerstvo životního prostředí nyní připravuje novelu zákona o obchodování s povolenkami. Vláda totiž musí do českého právního systému zavést nová opatření, která budou odpovídat směrnici EU o obchodování na evropském uhlíkovém trhu po roce 2013.

Podle nových evropských pravidel nebudou moci elektrárny, teplárny a průmyslové podniky po roce 2013 získávat povolenky na vypouštění emisí zdarma jako dosud, ale mají je nakupovat v aukcích. Zvýšené náklady by je měly motivovat k investicím do snižování emisí skleníkových plynů.

Směrnice, kterou státy včetně České republiky v roce 2009 odsouhlasily během českého předsednictví, navíc vládám ukládá, aby alespoň polovinu výnosů, které získají prodejem emisních povolenek, použily na investice do snižování znečištění skleníkovými plyny a ochranu proti dopadům změn klimatu.

Zatímco například Německo oznámilo, že na snižování uhlíkové náročnosti své ekonomiky použije 100 % příjmů z aukcí povolenek, návrh českého zákona počítá s tím, že Česko splní pouze minimum, které po něm směrnice požaduje. Podle návrhu MŽP má jít na zelená opatření prostřednictvím Státního fondu životního prostředí jen 50 % výnosů. Zbývající polovina se má stát příjmem státního rozpočtu (EurActiv 5.3.2012).