Vláda zjistila, kolik budov jí patří. Teď je bude zateplovat

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: ddpavumba

Ministerstva a další ústřední úřady budou v příštích letech povinně renovovat své budovy. Dbát přitom musí na úspory energie. Po Česku i dalších členech EU to vyžaduje směrnice o energetické účinnosti. České úřady ale musely nejprve zjistit, kolik budov jim patří a kterých z nich se bude povinnost týkat.

Vláda by už měla mít brzo jasno v tom, jak bude postupovat při povinné renovaci budov, ve kterých sídlí ministerstva a další ústřední orgány státu, jako je Energetický regulační úřad nebo Český statistický úřad.

Česká republika totiž musí podle nové evropské směrnice každý rok renovovat 3 % podlahové plochy sídel ústředních orgánů. A to tak, aby se v těchto budovách po renovaci zvýšila energetická účinnost. Týká se to i ostatní členských zemí EU. Státní správa by totiž měla jít podle Evropské komise příkladem a šetřit energií.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) kvůli tomu připravilo nelegislativní materiál, který by měla do konce června projednávat vláda.  Povinnost přitom v zemích EU platí už od letošního ledna.

CRAB

Původně mělo MPO při vypracování materiálu vycházet z dat, která měly jednotlivé úřady zanést do Centrálního registru administrativních budov (CRAB), který poskytuje přehled o administrativních objektech v majetku státu.

Měl být naplněn už skoro před rokem, dlouho se ale čekalo, až všechny instituce údaje skutečně dodají.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na konci minulého roku EurActivu sdělil, že registr už je naplněn. Podle informací redakce se ale na doplnění všech dat ještě čeká. O tom, jak to se systémem vypadá, má dnes (9. června) ostatně na svém jednání mluvit vláda.

Obrana členských zemí

Ministerstvo průmyslu se ovšem z praktických důvodů rozhodlo využít vlastní šetření a samo zjistit, které budovy bude potřeba v příštích letech renovovat. Údaje z CRABu by totiž stejně bylo nutné převést do zvláštní databáze MPO, a pak s nimi teprve dále pracovat.

Zásadní otázka totiž spočívá v tom, jakého souboru budov se má předpis nakonec týkat. A v tom se CRAB s potřebami ministerstva rozchází.

Jak již bylo řečeno, finální verze směrnice po členských státech žádá, aby úsporně renovovaly pouze budovy ústředních orgánů státu, ve kterých tyto úřady také sídlí.

Původně se měl požadavek týkat všech veřejných budov. Členským státům se ale v tomto bodě návrh Komise nezamlouval, a tak předpis zmírnily.

Autor: Adéla Denková