Víc peněz na zateplování bytovek MMR z fondů EU nedá

Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj; zdroj: Úřad vlády.

Firmy z oboru šetrného stavebnictví kritizují ministerstvo pro místní rozvoj, že špatně nastavilo operační program, ze kterého se mají mimo jiné financovat energeticky úsporné renovace bytovek. Žádají například, aby ministerstvo pro zateplování vyčlenilo vyšší částku. To prý ale nejde, protože peníze by pak nezbyly na další oblasti. Resort se brání i dalším výtkám.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zatím selhává v nastavení svého operačního programu, který má sloužit i k financování energeticky úsporných renovací bytových domů, tvrdí aliance Šance pro budovy. Ta sdružuje firmy z oboru šetrného stavebnictví.

Jak už psal EurActiv v jednom ze svých minulých článků, stavitelům se například nelíbí, že v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), má být na zateplování bytovek alokováno „pouze“ 13 miliard korun. Efektivně by prý šlo k této činnosti v letech 2014–2020 využít až 45 miliard.

„Reálně nyní hrozí, že obyvatelé bytových domů budou jedinou skupinou, které stát nebude nabízet kvalitní podpůrný program pro energeticky úsporné renovace,“ tvrdí ředitel Šance pro budovy Petr Holub.

„Jakékoliv navýšení na jedné straně znamená odebrání prostředků na straně druhé,“ říká mluvčí ministerstva Radka Burketová.

Lépe ze srovnání vychází Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci ministerstva průmyslu a obchodu (OP PIK) a Operační program Životní prostředí (OPŽP) v gesci ministerstva životního prostředí.

Víc peněz? Nejde  

Slovo „hrozí“ ale podle MMR není namístě. Situace prý navíc není tak jednoduchá, jak se může z hodnocení zdát.

Podle tiskové mluvčí Radky Burketové se ministerstvo se Šancí pro budovy v odhadu celkové potřeby investic shoduje. „Shodujeme se v tom, že potřeba několikanásobně převyšuje možnosti IROP,“ řekla EurActivu mluvčí.

Jenže navržená částka peněz je podle ní kompromisní výsledek dlouhé debaty. Jde prý mimo jiné o to, jak v rámci IROP vybalancovat potřeby a požadavky jednotlivých specifických cílů, které má program podporovat.

„Jakékoliv navýšení na jedné straně znamená odebrání prostředků na straně druhé,“ podotkla Burketová.

IROP se totiž nezabývá pouze jedním tématem, ale rozvojem regionů jako celků, dodává k tomu šéfka resortu Věra Jourová (ANO). „V rámci IROP hledáme vhodné mechanismy, jak uplatnit tzv. územní dimenzi a jak reflektovat rozdíly mezi jednotlivými regiony,“ dodala.

„Vzhledem k rozmanitosti programu, který naplňuje osm tematických cílů, je projednávání s relevantními partnery daleko složitější, než v rámci monotematických operačních programů, jako je např. doprava či životní prostředí,“ uvedla v reakci na hodnocení Šance pro budovy.

Vyšší kvalita

Aliance pak kritizuje také to, že MMR v nastavení svého programu nevyžaduje dostatečně vysokou výpočtovou úsporu energie.

„Program vyžaduje pouze 30% výpočtovou úsporu energie. Tato podmínka není dostatečná pro nákladově-efektivní úroveň renovace,“ píše ve svém hodnocení.

Nekvalitní renovace prý přitom zablokují ekonomický potenciál úspor energie a nemohou dostatečně přispět k naplnění evropského cíle pro energetickou účinnost do roku 2020.

Tomu se ale ministerstvo brání. „Pravidla a podmínky, za kterých bude v rámci IROP podpora poskytována, budou založeny ne stejných principech, na kterých bude poskytována podpora pro veřejné budovy v OPŽP a na kterých je poskytována podpora pro rodinné domy v Nové zelené úsporám. Pokud bude ona 30% hranice z tohoto principu vybočovat, pak to v IROP napravíme,“ říká mluvčí Burketová.  

„Mimochodem, OPŽP ve verzi, kterou Šance pro budovy známkovala, žádnou hranici nemá a my nemáme pocit, že by kvůli tomu měli sníženou známku,“ dodává.

Čas na změnu

Podle jejích slov Šance pro budovy tento postup ministerstva pro místní rozvoj zná. „Znají ho ze vzájemného přímého dialogu,“ říká. Jenže aliance si na druhé straně stěžuje, že komunikace ze strany resortu není příliš otevřená.

„MMR nesvolává pracovní skupiny k přípravě programu a připomínky od zainteresovaných skupin reflektuje pouze omezeně,“ píše Šance pro budovy.

„MMR nesvolává pracovní skupiny k přípravě programu a připomínky od zainteresovaných skupin reflektuje pouze omezeně,“ píše v hodnocení.

Podstatnější změny už teď nelze v nastavení IROP očekávat, uzavírá mluvčí Burketová. Příprava operačních programů už totiž značně pokročila.

„Protože vláda 9. dubna schválila Dohodu o partnerství, která bude následně předána Evropské komisi, začaly tikat hodiny pro všechny operační programy. Nejpozději na přelomu června a července musí vláda IROP projednat, abychom stihli do tří měsíců po Dohodě předat Komisi i programový dokument,“ upřesnila.

Autor: Adéla Denková