Veřejné budovy se renovovat budou, ale ne dost, upozorňují experti

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Členským státům se podařilo zmírnit jeden ze závazků směrnice o energetické účinnosti, který počítá s povinnou renovací veřejných budov. Podle současné podoby návrhu se tento bod bude týkat pouze staveb, které vlastní a využívají centrální vlády jednotlivých zemí. To podle odborníků sníží energetické úspory. Hlavní vyjednavač Parlamentu ale ocenil, že během vyjednávání se podařilo dosáhnout alespoň dílčích úspěchů.

Již ve středu (13. června) se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a členských států pokusí uzavřít kompromis nad návrhem směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Jedním z jejích bodů je povinnost členských států renovovat každoročně 3 % všech budov, které spadají do vlastnictví státu.

V původním textu EED se počítalo s povinností renovace pro všechny veřejné budovy s rozlohou větší než 250 metrů čtverečních. Veřejné budovy sice tvoří jen 12 % evropské zástavby, Komise se ale domnívá, že veřejná správa by mohla jít v oblasti renovací budov příkladem soukromému sektoru. Podle zastánců směrnice by to navíc pomohlo snížit veřejné výdaje za energii.  

Takový návrh se však stal v průběhu vyjednávání jedním z nejkontroverznějších témat směrnice. Členské státy nakonec dosáhly kompromisu, který počítá pouze s renovací staveb, které vlastní centrální národní vlády, a které jsou zároveň státními orgány využívány. Předpis by měl navíc prozatím platit pouze pro budovy s rozlohou nad 500 metrů čtverečních.

Národním vládám v některých zemích tento krok podle odborníků značně usnadní situaci. V Německu totiž například většinu veřejných budov nevlastní centrální vláda, ale úřady spolkových zemí.

Úspěchy existují

Otázkou nadále zůstává, zda se kompromis nad textem směrnice podaří uzavřít. Členské státy se totiž rozcházejí s evropskými institucemi i v dalších představách o tom, jak přesně by měla legislativa vypadat (EurActiv 30.4.2012).  

Nehledě na výsledek jednání se však podařilo dojednat vznik řady předpisů, které umožňují značný pokrok právě v oblasti renovací budov, domnívá se lucemburský poslanec za stranu zelených Claude Turmes, který je hlavním vyjednavačem Parlamentu v rozhovorech o EED.

Během posledního kola vyjednávání mezi evropskými institucemi se podle něj totiž povedlo definovat kroky, které by měly vést k implementaci potřebných norem na národní úrovni.  

Turmes navíc doufá, že ve finálním textu směrnice bude zahrnuta podoba "renovační“ cestovní mapy. Ta by měla obsahovat závazek, na jehož základě by mělo být do roku 2050 renovováno 80 % všech budov v EU.

Dětské krůčky

Podle tajemníka Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách (EuroACE) Adriana Joyce jsou však závazky v oblasti renovace veřejných budov v současné podobě návrhu směrnice příliš mírné. Jedná se podle něj o „dětské krůčky“.

Vzhledem k tomu, že ve směrnici bude pravděpodobně zahrnuta pouze povinnost renovace vládou vlastněných budov, energetické úspory se podle odborníků sníží ze 4,2 na 0,4 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe).