V OP PIK je i pět miliard na úspory energie

zdroj: Shutterstock; autor: Lisa S.

Ministerstvo průmyslu a obchodu už rozjelo svůj operační program, který umožňuje podporu českých podniků z evropských peněz. Mezi prvními výzvami je nejvíce peněz alokováno na úspory energie v podnicích, ať už v provozech nebo v budovách. Důraz klade program hlavně na malé a střední firmy.

Od letošního září do ledna příštího roku mohou podnikatelé žádat o celkových 5 miliard korun z evropských fondů na zvyšování energetických úspor ve svých firmách. Předběžné, takzvané registrační žádosti, je ale potřeba podávat už od června do srpna. 

Peníze mohou podniky získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), o který se jako řídící orgán stará ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Žádosti začalo ministerstvo přijímat 1. června.

„OP PIK je důležitým nástrojem pro naplnění českého cíle pro energetickou efektivitu do roku 2020,“ připomíná ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Firmy mohou žádat o peníze na renovaci rozvodů energie ve svých budovách, využití odpadní energie, modernizaci zařízení na výrobu energie, modernizaci osvětlení nebo na energeticky úsporné renovace samotných budov.

Nejedná se přitom jen o průmyslové provozy, ale také o administrativní budovy nebo například obchodní centra. „Renovace budov přináší dlouhodobou úsporu energie a další přínosy jako je kvalitnější vnitřní prostředí, a s tím spojenou vyšší produktivitu zaměstnanců,” říká Holub.

Finanční páka

„Žadatelé musí předpokládat, že pro dosažení dostatečného bodového hodnocení při renovaci budov budou muset ponížit své uznatelné náklady, a získat tedy nižší podporu,“ upozorňuje.

Podle velikosti firmy mohou podnikatelé žádat o podporu do výše 30 až 50 % uznatelných nákladů. U projektu se však také hodnotí například poměr investice vůči snížení emisí CO2. Protože by se budovy pohybovaly nad horní hranicí intervalu, získal by projekt v hodnocení méně bodů a nemusel by uspět. Proto je pro ně výhodnější žádat o podporu vycházející z nižších uznatelných nákladů. 

Skutečná míra podpory tak sice bude nižší, podle zastánců úspor v budovách to ale nevadí. „Projekty jsou pro žadatele ekonomicky výhodné a celkové investice a úspory energie vyvolané omezenými veřejnými prostředky – tedy takzvaná finanční páka – musí být co nejvyšší,“ říká Holub.

Více pro malé

Posun české ekonomiky k energeticky účinnému hospodářství je jedním z cílů OP PIK. Důraz klade program v souladu s prioritami EU na malé a střední podniky. Jen pětina financí v OP PIK je tak určena pro velké firmy.

MPO se kvůli tomu setkalo s kritikou, protože podle některých názorů to povede k problémům s čerpáním. V minulém období se totiž podle nich ukázalo, že velké podniky zvládnou peníze na úspory čerpat efektivněji než ty menší.  

„Ti, kdo se účastnili jednání s Evropskou komisí, vědí, že i dvacet procent vyjednaných pro velké podniky byl poměrně velký úspěch,“ uvedla na letošním Pražském evropském energetickém fóru ředitelka odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice na MPO Lenka Kovačovská.

Podle ministerstva totiž bylo Komisi potřeba přesvědčit o tom, že v oblasti energetiky působí často z podstaty věci velké podniky. Odvolává se například na to, že se Brusel nakonec podařilo přesvědčit k podpoře velkých podniků v oblasti modernizace přenosových sítí (která na dotační výzvu zatím čeká).

Autor: Adéla Denková