V energetických štítcích a ekonálepkách panuje zmatek, upozorňuje zpráva

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Asociace působící v oblasti ochrany spotřebitelů upozornila na nedostatky systému energetického hodnocení výrobků. Evropská komise by podle ní měla zajistit vznik propracované metodologie, která by umožnila přinášet spotřebitelům skutečně užitečné a relevantní informace.

Evropští spotřebitelé jsou zahrnuti záplavou informací o uhlíkové stopě různých produktů. Ne všechny jsou ale relevantní, pravdivé a užitečné, upozornila ve své zprávě Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci (ANEC).

Problém podle této organizace zaměřující se na ochranu spotřebitelů spočívá v nesprávně zvolené metodologii, kterou Evropská komise vytváří pro hodnocení environmentálních dopadů výroby zboží a poskytování služeb.

„Informace pro spotřebitele získané prostřednictvím metody posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) nejsou užitečné a jsou krokem špatným směrem,“ tvrdí ANEC ve své zprávě.

Metoda LCA umožňuje hodnotit energetickou a environmentální náročnost produktů v širokém kontextu. Na druhé straně však prý nemá dostatečnou kontrolu nad tím, zda jsou zadávaná data skutečně ověřená a přesná.

Mluvčí Komise však označila tento názor za ojedinělý a upozornila, že environmentální nevládní organizace jej například nesdílejí.

Zmatek v nálepkách

Asociace dále kritizovala, že systém energetického hodnocení výrobků je tak nepřehledný, že i experti se v něm někdy orientují s obtížemi.   

V roce 2010 se totiž Komise rozhodla rozšířit energetickou stupnici a rozlišit několik stupňů v rámci nejvyšší kategorie – vedle hodnocení „A“ tak vznikly ještě příčky „A+“, „A++“ a „A+++“ (EurActiv 19.11.2009). Tento systém je podle ANEC ještě složitější, než byla stará stupnice obsahující pouze hodnocení od „A“ do „G“. Někteří výrobci pak navíc ještě zvyšují zmatek zaváděním vlastních značek, které mají deklarovat energetickou účinnost.

„Tyto značky často nejsou srovnatelné ani srozumitelné a slouží pouze marketingovým účelům,“ řekla EurActivu mluvčí asociace Michela Vuerich.

Ekonálepky a energetické štítky by prý proto měly být lépe propracovány.

„Navrhujeme vytvořit rámec pro hodnocení na základě informací relevantních pro jednotlivé produkty, který by využíval širokou škálu ukazatelů. Stejnou metodologii totiž nelze uplatňovat na všechny výrobky,“ dodala mluvčí.