Úspory energie mohou zvýšit konkurenceschopnost MSP, ukázal průzkum

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: Master isolated images.

V době ekonomické recese se musí malé a střední podniky více zaměřovat na úsporná opatření. Velký význam podle jejich názoru mají zejména úspory ve spotřebě energie. Ty prý mohou posílit konkurenceschopnost podniků. Význam má pro firmy mimo jiné lepší spolupráce s dodavateli energií, se kterou zatím nejsou příliš spokojeni.

V důsledku ekonomické recese musí malí a střední podnikatelé zavádět ve svých firmách úsporná opatření. Podle průzkumu Unie malých a středních podniků ČR (SME Union ČR) se k nim uchyluje téměř 77 % malých a středních podnikatelů.

Významnou část výdajů firem přitom tvoří náklady na energii, a proto se 65 % z těchto podniků zaměřuje na úspory v její spotřebě. Ty zároveň považují za významný nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti, ukázal průzkum, který proběhl během září a října.

„Malé a střední podniky čelí vysokým cenám energií úsporami a očekávají, že v příštím roce se jejich situace ještě ztíží. Podnikatelé se proto snaží chovat co nejefektivněji, aby si udrželi svou konkurenceschopnost,“ řekl k tomu předseda SME Union a poslanec ODS David Šeich na diskuzi, kterou včera (15. listopadu) sdružení uspořádalo v Poslanecké sněmovně.

Cena silové energie sice klesá, elektřina pro firmy i domácnosti však může příští rok zdražit.  Důvodem je především zvýšení příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). V roce 2013 totiž dojde ke snížení státní podpory zhruba o dvě miliardy korun, zatímco celková podpora OZE pravděpodobně překoná 40 miliard korun (EurActiv 2.10.2012). Do cen elektřiny se také 2013 promítne plánované zvýšení dvacetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty.

„Prudký nárůst příspěvku na OZE není důsledkem nových zdrojů, ale nesprávně nastavené podpory v minulosti, především v letech 2009 a 2010. Otázkou zůstává rozložení nákladů – kdo vše to zaplatí. Investice do úspor energií a pečlivý výběr dodavatele je způsob, jak mohou odběratelé reagovat nezávisle na státu,“ komentoval to energetický konzultant Jiří Gavor ze společnosti ENA.

Cestou směrnice

Zástupci malých a středních podniků se shodují, že cestou k zajištění konkurenceschopnosti je vedle samotných úsporných opatření také spolupráce s dodavateli energií. Ti by prý měli potřeby podnikatelů vnímat pozorněji. Například optimalizace distribučních sazeb totiž podle jejich údajů může přinést úspory v desítkách procent.

„Terénní průzkum potvrdil, že pro malé a střední podniky je v oblasti úspor klíčová spolupráce s dodavateli energií,“ shrnul výsledky průzkumu mezi 653 respondenty člen Národní ekonomické rady vlády Jiří Schwarz.

Rostoucí konkurence ve službách energetických společností podle něj může vést k pozitivním mikroekonomickým i makroekonomickým důsledkům. Více než polovina oslovených podniků u každého sledovaného dodavatele energií prý přitom považuje podporu ze strany tohoto dodavatele v oblasti úspor za nedostatečnou.

Na energetické služby ze strany dodavatelů i na úspory energie jako takové se zaměřuje nedávno přijatá evropská směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED, viz např. EurActiv 4.10.2012). Tu budou muset během následujícího roku a půl implementovat všechny členské státy EU.

„Implementace směrnice v České republice bude motivovat spotřebitele ke snižování spotřeby energie a zároveň podpoří nastartování některých průmyslových odvětví, například trhu energeticky účinných produktů a služeb,“ řekl během diskuze partner advokátní kanceláře Kinstellar a předseda Sdružení pro zahraniční investice (AFI) Kamil Blažek.