Státní energetická koncepce čeká na své schválení dál

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; zdroj: Pixomar

Ministři měli včera (12. září) rozhodnout o osudu Státní energetické koncepce a Surovinové politiky ČR, projednávání však přerušili. Rozhodovat budou za dva týdny. Proti oběma strategiím před vládou demonstrovali jejich kritici, kteří požadují, aby dokumenty před schvalováním prošly posouzením dopadů na životní prostředí. Premiér požadavek odmítl.

Vláda během svého včerejšího zasedání rozhodla na dva týdny přerušit jednání o Státní energetické koncepci (SEK, více viz EurActiv 1.8.2012) a Surovinové politice ČR, které by měly určit podobu české energetiky pro následujících třicet let.

Podle premiéra Petra Nečase je energetická koncepce důležitý a obsáhlý dokument a vláda potřebuje na jeho posouzení více času.

Hlavním principem stategie je snížení závislosti na energii vyráběné z uhlí a navýšení podílu jaderné energetiky. Počítá také s omezením podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE). Surovinová politika pak zdůrazňuje využívání domácích nerostných zdrojů a mimo jiné také energtické využívání odpadů.

Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby není pravda, že těžební průmysl je ze své podstaty průmyslem destruktivním. „Existují desítky příkladů z ČR a stovky příkladů z členských zemí EU, že dnes lze nerostné suroviny ve většině případů dobývat metodami, které jsou šetrné k životnímu prostředí,“ píše se v Surovinové politice.

Špatný dokument

S takovým směřováním české energetiky však nesouhlasí řada nevládních organizací a profesních skupin z oblasti OZE nebo energetických úspor.

Oceňují sice, že nová energetická koncepce je z hlediska struktury lepší než její předchozí verze. Obsahuje prý navíc i několik „zajímavých bodů“, jako je například tlak na snižování spotřeby ropy podporou různých forem zemního plynu a elektomobility.

Chybou prý ale je, že představuje pouze jeden scénář vytvořený úzkým okruhem lidí, který nelze porovnat s dalšími alternativami (EurActiv 9.8.2012). Zarážející je podle nich také přístup ministerstva, které nezveřejnilo podkladová data nebo modely, ze kterých se při sestavování energetické koncepce vycházelo.

„Ministr Kuba je možná jasnovidec, který dokáže odhadnout výkon ekonomiky i spotřeby a nepotřebuje k tomu více parametrů a možností vývoje technologií a jejich cen,” komentoval to výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.

Kritici také upozorňují, že nejslabší částí koncepce je seznam opatření, ve kterém chybí prioritizace a vyčlenění zdrojů. Koncepce se prý navíc příliš zaměřuje pouze na stranu nabídky energie.

„Nelogicky tedy řeší nejprve to, kolik energie vyrobíme, a teprve potom, kam ji umístíme,” řekl médiím Petr Holub, koordinátor iniciativy Šance pro budovy, která reprezentuje firmy z oblasti výstavby a renovace budov.

Výrazná kritika tak směřuje k SEK například kvůli energetickým úsporám. Koncepce prý podceňuje trendy v oblasti snižování energetické náročnosti v budovách, průmyslu i dopravě (EurActiv 20.8.2012).

Česká ekonomika je nezdravě obézní a neefektivní. Nová státní energetická koncepce vymýšlí, jak otesánka uživit, místo toho, aby naordinovala ozdravnou kůru,“ prohlásil Holub, který také upozornil na to, že Česká republika bude muset v budoucnu tak jako tak implementovat evropskou legislativu, která se na úspory zaměřuje. SEK ji však prý reflektuje jen povrchně.

„Verbálně energetickou účinnost podpoří každý, ale když přijde na lámání chleba a má se projevit v odpovídajícím scénáři spotřeby energie a také nástrojích pro jeho dosažení, politici pro ni nehnou prstem,” dodal.

Není to výstavba elektrárny

Problém spatřují environmentální organizace a zelení také v celkovém nastavení energetického mixu. Nelíbí se jim zejména zvýšení podílu jaderné energie v české energetice (EurActiv 21.8.2012) a snížení podpory obnovitelných zdrojů (EurActiv 24.8.2012).

„Skandálním návrhem koncepce je také plán na zajištění garantované výkupní ceny (kompenzační mechanismy) pro jaderné zdroje, což je také jasnou ukázkou, jak málo autoři návrhu věří konkurenceschopnosti jaderné energetiky za několik let,“ doplnil Ondřej Mirovský, člen předsednictva Strany zelených. Se zavedením těchto mechanismů nesouhlasilo v připomínkovém řízení ani ministerstvo financí.

S kritikou se setkává i Surovinová politika, která v budoucnu počítá s prolomením limitů pro těžbu uhlí a chce zachovat a rozvíjet těžbu uranu.

Zelené organizace a zástupci obcí ohrožených těžbou proto před dnešním jednáním vlády uspořádali demonstraci, jejímž prostřednictvím chtěli ministry vyzvat k tomu, MPO uložili přepracování obou koncepcí. Před Úřadem vlády se sešly necelé dvě stovky demonstrujících.

Jejich hlavních požadavkem bylo, aby vláda vzala dokumenty pouze na vědomí, ale schválila je až po úpravách a posouzení vlivů na životní prostředí (proces SEA). Podle jejich tvrzení usiluje ministr Kuba o to, aby vláda strategie rovnou schválila. „Tím by obešla zákon a občany a následné posuzování vlivů na životní prostředí by tak bylo zcela formální,“ uvedlo Hnutí Duha.

Premiér Nečas však na tiskové konferenci po jednání vlády tento požadavek odmítl. „Není to výstavba elektrárny (…) Je to politický, koncepční dokument,“ řekl.