Spěchejte, dotační Klondike končí

Zdroj: Společnost pro techniku prostředí

Dotace na zateplování nebo instalaci „zelených“ technologií jsou letos stále velmi štědré, ovšem „penězovody“ rychle vysychají, varují odborníci. Navíc nový ministr životního prostředí Pavel Drobil, který hodlá „dýchat za český průmysl“, také moc nadějí na nové dotace nepřináší.

Je to miliardový déšť. Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2007 – 2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro (cca 127 miliard korun). Program Zelená úsporám je také velkorysý: z prodeje kjótských povolenek na něj jde 25 miliard korun, které mohou zájemci čerpat až do roku 2012. Brzy však může nastat sucho.

Na první pohled je sice času dost, ale problém je v tom, že peníze v atraktivních prioritních osách OPŽP mizí rychlostí blesku a podobné je to i s programem Zelená úsporám. Oba tedy reálně skončí mnohem dříve než za dva či tři roky.

„Alokace pro zateplování (podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie, pozn. red.) je už prakticky vyčerpaná,“ potvrzuje Jan Kunc ze Státního fondu životního prostředí s tím, že část alokovaných finančních prostředků v programu Zelená úsporám bude použita pro oblast úspor energie v budovách veřejného sektoru (viz dále).

Ovšem i miliardy alokované v rámci programu Zelená úsporám rychle mizí. „Prostředky brzo dojdou,“ varuje Petr Vogel z poradenské firmy Ekowatt.

Jeho slova lze snadno doložit na jednom příkladu. Jak už bylo zmíněno, program Zelená úsporám se nedávno otevřel též majitelům veřejných budov. Příjem žádostí o dotace začal včera v šest hodin ráno a dnes už je přes polovinu vyčleněných prostředků pryč. „Od zahájení příjmu byly přijaty žádosti v souhrnné výši 2,45 mld. Kč, tj. 61,3 % z celkové alokace,“ říká statistika z dnešního poledne.

Co dál? Myslet dopředu

Otázkou tedy zůstává, co se bude dít, až se oba zmiňované fondy definitivně vyčerpají. „Obávám se , že v tomhle směru tady vznikne obrovské vakuum,“ prorokuje Libor Novák ze společnosti Energy Benefit Centre.

„Nový ministr Pavel Drobil není pro dotace ani pro obnovitelné zdroje energie,“ posteskl si Novák v narážce na Drobilův málem už zlidovělý výrok, že bude „dýchat za český průmysl“ (to si ještě „brousil zuby“ na křeslo ministra průmyslu, ovšem nakonec skončil na opačné straně barikády).

Patrně tedy nezbývá nic jiného, než si pomalu zvykat na život bez dotací. Vyplatí se zateplování nebo investice do obnovitelných zdrojů i bez nich?

Podle odborníků většinou ano. Zelená úsporám přinesla na tyto účely 25 miliard korun, ale potenciál pro zateplování budov je tu mnohonásobně vyšší – zhruba 700 miliard korun. (Podíl výdajů českých domácností na energie činí v průměru 9,5 %.)

„Musíme se rozhodovat podle kritéria minimalizace budoucích nákladů,“ vysvětluje Miroslav Šafařík ze společnosti Porsenna. „Cena zemního plynu je u nás stále o hodně nižší než v Evropě,“ uvádí příklad.

Šafařík ovšem varuje, že zateplení domu bez „mechanického větrání“ může kromě úspor přinést také významné snížení komfortu bydlení. „Pokud u nízkoenergetického domu nemáte mechanické větrání, měli byste dostat návod, jak často v noci vstávat a otevírat okna,“ říká Šafařík.

Hurá na panel

Největší výzvu představuje samozřejmě panelová zástavba. V Česku je zhruba 1,2 milionu panelových bytů, z nichž zhruba polovina už prošla rekonstrukcí (často se poznají podle zářivých barev, které bedekry pro zahraniční turisty přirovnávají ke stavbám z Lega).

Tyto rekonstrukce ovšem skýtají celou řadu úskalí. „Zpravidla se neřeší větrání,“ připomíná Vogel. Podle něj se navíc řada panelových domů zateplila pouze malou vrstvou izolačních materiálů.

Kromě efektivního řešení zateplení a větrání skrývají panelové domy ještě další výzvu: zavedení ohřevu teplé vody pomocí slunečních kolektorů (ideálně umístěných na střeše budovy). Problém je, že dokud vydrží v některých regionech nízké ceny za centrální vytápění, pohybuje se návratnost těchto systémů mezi 14 až 18 lety při předpokládané životnosti cca 20 let.

Například v panelácích na Liberecku nebo Jablonecku by se instalace kolektorů kvůli vysokým cenám za centrální vytápění vrátila už zhruba za sedm let, odhaduje však průměrnou hodnotu Vogel.

Podle odborníků lze každopádně předpokládat, že postupné zvyšování cen tepla a dalších energií bude otevírat cestu stále levnějším alternativám. A to i bez štědrých dotací.

Citovaní řečníci vystoupili na konferenci Alternativní zdroje energie 2010 pořádané Společností pro techniku prostředí.