Španělsko zachraňuje uhelný průmysl, zelená energie musí počkat

uhelný důl

Evropská komise včera (29. září) schválila španělský plán státní podpory pro domácí uhelný průmysl do roku 2014, a to navzdory varování, že taková podpora torpéduje zelené cíle EU v energetice.

Plán předložený španělskou vládou v únoru tohoto roku garantuje předností vstup do energetické sítě výrobcům elektřiny ze španělského uhlí. Tím dále zvýhodňuje domácí těžební firmy, které španělská vláda subvencuje, aby vůbec dokázaly konkurovat levnému uhlí ze zahraničí.

Madrid zdůvodňuje vládní subvencování uhelného průmyslu energetickou bezpečností. Energetická legislativa EU takové opatření připouští, členské státy mohou domácí výrobce elektřiny zavázat, aby minimálně 15 % energetické spotřeby země vyráběli z domácích zdrojů.

Rozhodnutí Komise by mělo především uklidnit španělské horníky, kteří kvůli pozdrženým výplatám začali stávkovat.

Souhlas Komise je časově podmíněný a dovoluje Madridu s podporou pokračovat do roku 2014. Mezitím by mělo Španělsko posilnit své napojení na hlavní evropské trhy s elektřinou. Podle představitelů EU je rozhodnutí v souladu s návrhem regulace spotřeby uhlí v energetice, který v současnosti Evropská komise připravuje. Ten například počítá s postupným zastavením státního subvencování těžby uhlí do roku 2014. Tuzemské uhlí by přitom mělo pocházet jen z ložisek, která budou odpovídat novým regulím.

Kladné stanovisko Komise k španělským plánům kritizují ekologické organizace. Podle nich je španělský argument o energetické bezpečnosti značně nepřesvědčivý. Španělsko totiž mělo v uplynulých šesti letech elektřiny spíše nadbytek a patřilo k čistým vývozcům elektrického proudu.

Tony Long z mezinárodní neziskové organizace World Wide Fund, která se zabývá ochranou divoké přírody, například varoval, že schválení španělských záměrů poškodí kredit unijní environmentální a energetické politiky.

„Kvalita ovzduší se zhorší, spotřebitelé zaplatí za energii víc, investice do čisté energie se oddálí a ostatní výrobci energie ve Španělsku budou znevýhodněni,“ dodal Long. „Závazek ukončit tuto politiku podpory do čtyř let musí být pevně garantován, pokud si chce EU zachovat po tomto smutném rozhodnutí svoji tvář."