Vznik energetické směrnice doprovází zmatky v Komisi

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Nutdanai Apikhomboonwaroot.

Šéf týmu evropské komisařky pro změny klimatu Connie Hedegaard Peter Vis upozornil, že by návrh směrnice o energetické účinnosti mohl ohrozit evropský trh s uhlíkem. Vis se tímto neobvyklým krokem odchýlil od protokolu. Úředníci Evropské komise se totiž k připravovaným návrhům vyjadřují jen velmi zřídka.

Úředníci na Generálním ředitelství Komise pro změny klimatu neoficiálně přiznávají rozhořčení. Návrh nových pravidel energetické účinnosti, který se exekutiva chystá představit příští týden, má totiž řešit nejen energetickou účinnost budov a motorových vozidel, ale také energetickou náročnost v sektorech, které jsou v současné době zahrnuty do systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), na němž se určuje cena uhlíku.

Podobná duplikace podle nich může cenu uhlíku snížit, neboť díky povinným úsporným opatřením nebudou průmyslové podniky poptávat povolenky a těch bude pak na trhu přebytek.

„Víc než polovina opatření (v návrhu) se týká zařízení, která jsou již zahrnuta do systému obchodování s emisemi,“ řekl Vis na konferenci, kterou v Bruselu pořádal German Marshall Fund.

„Máme tu co do činění se dvěma politickými přístupy, které si protiřečí, a to v žádném případě nepomůže,“ prohlásil Vis.

Vysoký úředník Komise to uvedl den poté, co pětice významných evropských energetických společností upozornila, že by návrh směrnice mohl vést k „obrovskému poklesu“ cen na trhu s uhlíkem.

Cenám uhlíku hrozí volný pád

„Jsme velkými zastánci energetické účinnosti,“ prohlásil Vis, „musíme být ale opatrní, abychom nenarušili v stávající systém ETS, který je z globálního hlediska na špičce.“

Odhady dopadů návrhu vycházejí i ze dvou interních unijních studií, které v případě přijetí nové směrnice o účinnosti předpokládají pokles cen uhlíku z 25 na 14 eur za tunu, resp. téměř na nulu.

To by způsobilo, že by ve třetí fázi ETS, která začne v roce 2013 a skončí o sedm let později, klesly v celé EU výnosy z investic do snižování emisí.

Prezident Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA) Henry Derwent EurActivu řekl: „U evropské politiky ochrany životního prostředí, které jde o to, aby cena uhlíku byla co nejvyšší a motivovala tak k investicím, působí záměrné podrývání a snižování těchto cen neobvykle.“

Eurokomisařka pro klima Connie Hedegaard v minulosti navrhla, aby se z aukcí ve třetí fázi ETS odebral určitý počet uhlíkových povolenek a uložil se stranou, čímž by se případný propad cen mohl vykompenzovat. Podle Vise se jedná pouze o„doprovodné opatření“.

Politický nesoulad

Některé analytiky ale neshody uvnitř Komise zaskočily. Podle šéfa IETA je velká škoda, že tvůrci směrnice o energetické účinnosti trpí vůči ETS „mimořádným nedostatkem porozumění a důvěry“.

Jiní odborníci zase tvrdí, že klimatickou politiku EU čím dál ovlivňují společnosti, které mají velkou spotřebu energií a kterým od začátku hospodářské krize nízká cena uhlíku vyhovuje.

Vis však zdůraznil, že ředitelství Evropské komise pro klimatické změny upřednostňuje v oblasti snižování emisí CO2 využívání tržních opatření. Rýpl si také do komisaře pro energetiku Günthera Oettingera, když prohlásil: „Samozřejmě, že se někdy objeví politici, kteří říkají ‚pojďme vytvářet předpisy, nařizovat a kontrolovat je, a pak si budeme jistí, že to udělají‘.“ „Může ale také dojít k méně šťastné interakci mezi regulatorním a tržním přístupem,“ dodal.

Podle informací EurActivu není směrnice ještě dokončena a Komise o ní stále diskutuje.

Úředník blízký komisařce Hedegaard odmítl spekulace, že se by se problém objevil kvůli pokusům komisaře Oettingera o omezení ETS. „Nemyslím, že v tom byly nějaké zlé úmysly,“ řekl EurActivu. „Teď ale potřebujeme v koordinaci pokračovat.“

Na schůzce ministrů energetiky v Lucemburku 10. června odmítly členské státy EU jeden z klíčových prvků návrhu směrnice: tříprocentní závazek týkající se rekonstrukcí veřejných budov – například škol nebo knihoven. Podle Portugalska měla na odmítnutí návrhu podíl také hospodářská krize.

Další kroky:

  • 22. června 2011: Komise zveřejní návrh směrnice o energetické účinnosti.
  • Jaro 2014: Evropská komise rozhodne, jestli členské státy dostatečně pokročily při plnění 20% cíle v oblasti energetických úspor, nebo zda by tento cíl měl být závazný.