S těžebními limity se budoucí koalice ještě potrápí

zdroj. www.CSSD.cz

O limitech pro těžbu uhlí chce vznikající koalice rozhodnout až během příštích let. Téma ale budí vášnivé debaty již nyní. Průmysl a nevládní organizace se neshodnou například ani přístupu k rozvoji OZE. Průmyslníci i ekologové ale mají koaliční strany za co pochválit. Podniky třeba za důraz na konkurenceschopnost, nevládky za snahu snížit závislost na fosilních palivech.

Plány vznikající koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL v energetice mohou alespoň částečně těšit všechny zainteresované hráče.

„Řada stanovisek Svazu průmyslu a dopravy se v textu koaliční dohody odrazila,“ pochvalují si v tiskové zprávě třeba čeští průmyslníci. S pravděpodobnou budoucí koalicí se shodnou například na tom, že je potřeba přenastavit systém pro podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Kvůli vysokým příplatkům na OZE se totiž průmysl obává, že ztratí konkurenceschopnost ve srovnání se světovými i evropskými firmami. Jak ale dodávají zastánci zelené energie, přístup k OZE musí být především koncepční.

Věčný spor o Temelín…

„Podobný postoj jako koaliční strany zastává Svaz i v otázce výstavby jaderné elektrárny Temelín,“ píšou dále průmyslníci. To je ale kámen úrazu pro nevládní organizace. Podle nich totiž není jasné, jestli koalice dodrží předvolební sliby, ve kterých strany tvrdily, že nové bloky Temelína by nedotovali spotřebitelé ani daňoví poplatníci. 

Jak dlouhodobě tvrdí investor případné výstavby nových bloků, společnost ČEZ, bez státní podpory přitom nebude možné projekt financovat (tomuto tématu se EurActiv již dříve věnoval).

… a těžební limity

Průmysl a ekologové se také dlouho střetávají kvůli prolomení limitů těžby uhlí. O těch se z koaliční smlouvy příliš mnoho nedozvíme. Strany o nich chtějí debatovat v průběhu příštích dvou let, kdy chtějí definovat energetickou a surovinovou politiku. 

Zatímco Svaz průmyslu je přesvědčen, že by se prolomení nemělo zbytečně oddalovat, nevládní organizace jsou proti. Koaliční smlouva podle nich navíc jasně neříká, jestli budou před postupující těžbou chráněny přilehlé obce.

„Pro obyvatele obcí ohrožených bouráním kvůli těžbě koaliční smlouva poskytuje nulové záruky. Víme přitom, že jedna z verzí takové záruky obsahovala – ale zatím nevíme, na čí popud byly vyškrtnuty,“ sdělil médiím Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR.    

Britský zákon

Jiné body se ale nevládkám líbí. Hnutí Duha například oceňuje, že se vznikající koalice zavazuje připravit zákon o snižování závislosti na fosilních palivech (za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost ekonomiky, dodávají strany ve smlouvě).

„Právě takový zákon prosazujeme. Oživí ekonomiku, nastartuje inovace a zvýší efektivitu. Srazí rodinné i firemní účty za energii, vyčistí vzduch a napomůže ochraně klimatu. Ve Velké Británii se na podobném zákoně shodla vláda s opozicí a je velmi úspěšný,“ řekl novinářům energetický expert hnutí Jiří Koželouh.

I v České republice přitom může vláda s podporou opozice počítat, tvrdí Duha, která o podobném zákoně se stranami dlouhodobě komunikuje.  

Zateplit republiku

Pozitivní je podle nich také to, že koalice chce podpořit masivní zateplování veřejných i soukromých budov. Využít chce přitom mimo jiné prostředky získané obchodem s emisemi a peníze z Evropské unie. Vlajkovou lodí v zateplování má být nadále program Nová zelená úsporám.

To se tolik nelíbí průmyslu, který by alespoň část výnosů z povolenek využil sám na zelenější opatření ve svých zařízeních.

Vítají to ale stavební firmy. „Je dobře, že vznikající koalice si uvědomuje velký potenciál, který mají renovace budov nejen pro stavebnictví a ekonomiku, ale také pro energetiku,“ uvedl Petr Holub, ředitel iniciativy Šance pro budovy, která sdružuje podniky z oboru energeticky úsporného stavebnictví.

Rozhodnou prý ale až konkrétní kroky. Bude například důležité, jestli vláda zajistí finance pro zateplování, i když vypadnou příjmy z povolenek.

Podle výkonného ředitele Teplárenského sdružení Martina Hájka je ale třeba také dbát na to, aby byly dotace pro zateplování efektivní. „Proti zateplování budov nic nemáme, dokonce ani proti jeho dotování, pokud bude alespoň trochu nákladově efektivní. Což se, bohužel, o Nové zelené úsporám říci nedá,“ řekl EurActivu.

Za svůj obor každopádně vítá, že vznikající vláda chce podporovat ekologizaci tepláren. A také kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, která podle něj přináší velké úspory primární energie a šetří životní prostředí. „Věřím, že se bude zabývat také dlouhodobým zajištěním dostatku uhlí pro teplárny,“ dodal.

Snižování emisí

K energetické politice patří i její klimatické následky. Tady bude záležet na tom, jak se nová koalice postaví k projednávanému evropskému balíčku pro rok 2030, sdělila EurActivu Barbora Urbanová z nevládní organizace Centrum pro dopravu a energetiku.

Ožehavým tématem je také nová mezinárodní klimatická smlouva, která by měla být za dva roky přijata na klimatické konferenci v Paříži.

Koaliční strany chtějí prosazovat takovou dohodu, která by se nezaměřovala primárně na snižování emisí, ale hlavně na adaptační opatření. Tedy taková, která umožňují se se změnami klimatu vyrovnávat.

„Musíme realizovat obojí,“ říká ale Urbanová. „Pokud bychom nechali emise skleníkových plynů i nadále růst, oteplí se naše Země natolik, že se na nové podmínky nebudeme schopní adaptovat,“ dodává.  Pouze reagovat na změny je prý podle provedených studií také dražší, než emise snižovat.