Projekty, stavba budov i jejich energetické průkazy musí být kvalitní, říkají odborníci

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: xedos4

Energeticky účinné budovy kladou větší požadavky na stavbaře i odborníky, kteří stavby hodnotí a kontrolují, shodují se experti. Jak tomu pomůže novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné zavádí nová pravidla pro energetické specialisty a předpisy pro průkazy energetické náročnosti budov?

Od začátku příštího roku by měli mít vlastníci nemovitostí povinnost pořizovat při pronájmu, prodeji nebo větší rekonstrukci průkazy energetické náročnosti budov (PENB). Stanoví to novela zákona o hospodaření energií, která byla schválena v září (EurActiv 20.9.2012).  

Na základě novely by měly být v České republice do roku 2020 postupně zvyšovány energetické standardy pro stavbu i rekonstrukci budov. Pro přechod k energeticky úsporným budovám mají jako jeden z nástrojů sloužit právě PENB. Nová pravidla pro jejich používání se stala nejdiskutovanější částí zákona (EurActiv 6.8.2012).

Přestože nová povinnost má platit již od prvního ledna, fakticky to bude až od dubna, uvedl Pavel Jirásek z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na tiskové konferenci, kterou pořádala iniciativa Šance pro budovy. Státní energetická inspekce (SEI), která plnění předpisů kontroluje, tak bude během prvních tří měsíců fungovat spíše jako poradní orgán a nebude udílet sankce za neplnění povinností.

MPO tak reaguje na příliš krátkou lhůtu, kterou by jinak realitní trh i majitelé nemovitostí měli na vyhovění novým požadavkům. Legislativní proces se totiž v případě této novely protáhnul. Přispělo k tomu i veto prezidenta Václava Klause (EurActiv 10.8.2012).

Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří Jana Borůvky však prodloužená tříměsíční lhůta možná stačit nebude. „Když se podíváte do nejexponovanějšího internetového serveru, kromě pozemků se v jeho nabídce může nacházet třeba sto tisíc nemovitostí, na které je nutné nyní zpracovat PENB. To je skutečně hodně práce,“ řekl na konferenci.

Přehlednější průkaz

Jak uvedl František Macholda z poradenské společnosti EkoWatt, nové průkazy by měly být i pro laiky srozumitelnější a přehlednější než ty, které prozatím existovaly (povinnost pořídit PENB se již v minulosti vztahovala na novostavby).

Zdůraznil například, že díky ukazatelům jednotlivých technických systémů budovy, jako je vytápění nebo osvětlení, se může vlastník zaměřit na slabá místa, a díky tomu více šetřit energií. K průkazu vedle grafické části patří i několikastránkový protokol. Energetický specialista, kterým průkaz vypracovává, v něm může uvést doporučená opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti.

Novinkou je v průkazu také graf, který znázorňuje podíl jednotlivých energonositelů na dodané energii. Znamená to, že vlastník si může udělat představu o ročních nákladech na základě toho, kolik energie se do budovy dodává prostřednictvím elektřiny ze sítě nebo prostřednictvím sluneční energie a energie prostředí.

Kvalita je zásadní

Podle odborníků je v případě PENB potřeba, aby byly kvalitně zpracovány projekty budov, provedená stavba i samotné průkazy.

„V první fázi stojí projektant, který musí vytvořit velmi kvalitní projekt splňující aspekty. Další na řadě je energetický specialista, který projekt posuzuje a vyhodnocuje, zda splňuje nebo nesplňuje požadavky zákona. Třetím partnerem je SEI, která bude nově kontrolovat projekty i energetické specialisty,“ uvedl člen představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) Karel Vaverka.

Kontrola je podle něj podstatná, protože praxe z minulosti ukazuje, že kvalita projektů ani posudků není vždy stoprocentní. Náročnější požadavky pak kladou energeticky úsporné budovy i na samotné stavební firmy. „Roli hrají stavební úřady, které by také měly kontrolovat kvalitu projektů a měly by dokládat, že projekty a stavby jsou v pořádku. Ve hře jsou také developeři, kteří výstavbu zajišťují. Ti by měli dát projektantům a stavebním firmám možnost stavět kvalitní stavby,“ dodal.  

Právě z důvodu potřeby vyšší kvality uděluje novela zákona státní inspekci větší pravomoci, než tomu bylo dříve, připomněl Jirásek. „Legislativa se také více věnuje otázce energetických specialistů, které dřívější úprava trochu opomíjela,“ dodal.