Pro výpočet energetických úspor jsou třeba přísnější pravidla, tvrdí studie

zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Evropská legislativa po členských zemích v příštích letech vyžaduje plnění určitých standardů pro energetickou náročnost budov. Podle nové studie by ale měla platit důslednější pravidla pro výpočet energetických úspor. Bez nich prý hrozí, že státy nedokážou své závazky splnit.

Bez důslednějších pravidel možná členské státy EU nezvládnou své závazky a nesplní cíl pro zvyšování energetické účinnosti, tvrdí zpráva nevládní organizace Buildings Performance Institute Europe, která se zaměřuje na energetické úspory v budovách.

Podle směrnice o energetické náročnosti budov z roku 2010 by měly od roku 2021 všechny nově postavené domy splňovat standardy tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie. Pro budovy, které užívají orgány centrální moci, to bude platit už od roku 2019 (za budovu s téměř nulovou spotřebou energie je považována budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká a spotřeba energie je z velké části pokryta energií z obnovitelných zdrojů – pozn. red.).

Vyšší energetické účinnosti by měly budovy v EU podle legislativy dosahovat na nákladově optimální úrovni. Měla by tak existovat rovnováha mezi investicemi do úspor a náklady na energie ušetřené během životního cyklu budovy.

Evropská komise představila společně se směrnicí metodologii, která měla zajistit přísnější pravidla pro výpočet úspor, než tomu bylo u předchozí verze legislativy z roku 2000. Podle zmíněné studie ale nejsou ani nová pravidla dostatečně důsledná. Státy tak prý mohou s výpočty do jisté míry „hýbat“.

„Sektor budov zodpovídá za největší podíl na spotřebě energie a produkci emisí skleníkových plynů. Proto jsou klíčovým sektorem, který může přispět k plnění dlouhodobých klimatických a energetických cílů,“ tvrdí studie.   

Do roku 2030

Právě o těchto cílech by se měla v Evropské unii brzy rozjet živá debata. Ve středu (27. března) by měla Komise představit zelenou knihu, která odstartuje veřejnou konzultaci. Podle informací EurActivu půjde do roku 2030 o cíl 40% snížení emisí skleníkových plynů. Ke slovu se možná dostane i cíl 30% podílu obnovitelných zdrojů v energetice.  

Jak se zdá, energetická účinnost svůj vlastní cíl do roku 2030 nezíská. Cíl do roku 2020 (o 20 % zvýšit energetickou účinnost oproti roku 1990) je také na rozdíl od ostatních dvou nezávazný a členské státy ho pravděpodobně nesplní (EurActiv 20.2.2013).

„Rámec EU pro politiku energetické účinnosti byl minulý rok aktualizován díky směrnici o energetické účinnosti. Přehodnocení cíle proběhne v roce 2014, v souladu s cílem pro rok 2020,“ píše se v dokumentu Komise.