PŘEHLED: Odkud čerpat dotace na úspory energie?

zdroj: ShutterStock.

Vláda zítra projednává strategický dokument, podle kterého má probíhat zvyšování energetické efektivity českého hospodářství. Hlavním nástrojem k jeho naplňování jsou dotační programy, a to především ty, které rozdělují peníze z evropských fondů. S jejich čerpáním má Česko skluz, který se snaží dohnat i kvůli plnění evropského cíle. Jak se programy rozbíhají a k čemu je lze využít? Podívejte se na náš přehled.

Česko má k dispozici více než 52 miliard korun z evropských strukturálních fondů, které může v letech 2014 až 2020 použít na podporu energetické efektivity. Kvůli zpožděním při přípravě operačních programů se však čerpání teprve pomalu rozbíhá a vláda hledá cesty, jak skluz dohnat.

„Na úsporách energie je podstatné šetření nákladů, ne příkaz z Bruselu.“ Přečtěte si ROZHOVOR.

Kabinet má na programu svého zítřejšího jednání aktualizaci Národního akčního plánu energetické účinnosti (NAPEE), kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Rezort pracuje na užší koordinaci mezi jednotlivými státními úřady, ale také podniky a dalšími hráči, aby bylo čerpání evropských dotací co nejúčinnější. Peníze na podporu účinnosti jsou totiž rozděleny do několika programů spadajících pod různá ministerstva.

Samotné MPO má na starost Operační program Podnikání a inovace a konkurenceschopnost (OP PIK), který je k dispozici malým, středním i velkým podnikům. Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pod taktovkou ministerstva životního prostředí slouží pro energetické úspory ve veřejných budovách. Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) se zaměřuje na bytové domy. Na snížení energetické náročnosti systému pražské integrované dopravy je pak určena část prostředků v Operačním programu Praha – půl růstu, který spadá pod pražský magistrát.

Vedle operačních programů stojí ještě národní program Nová zelená úsporám, financovaný z výnosů z prodeje emisních povolenek, a některé další programy.

Dotace? Smysluplně

Značná část prostředků je zacílena na úspory energie v budovách, ať už jde o domy pro bydlení, sídla veřejných institucí nebo budovy sloužící firmám.

„V současnosti podpora úspor energie v budovách běží nebo se plánuje v minimálně v osmi celostátních i evropských programech řízených čtyřmi úřady,“ vyjmenovává ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

„Některé běží dobře, jako například Nová zelená úsporám nebo OPŽP. Některé programy, například IROP, ale mají pro žadatele velmi složitou administrativu. Jiné, například OP PIK, mají špatně nastavena hodnotící kritéria,“ dodává.

Infografika: Přehled dotačních programů pro úspory energie v budovách: by Adela Denkova

 

Že je v některých operačních programech potřeba přidat, si uvědomuje i MPO.

„Je připravena aktualizace NAPEE, ze kterého vyplyne výzva administrátorům jednotlivých programů, aby efektivitě čerpání na úspory energie přiřadili prioritu,“ řekl EurActivu ve včerejším rozhovoru ředitel odboru energetické účinnosti a úspor na MPO Vladimír Sochor.

Nejdůležitější je podle něj klást důraz na smysluplnost vynaložených peněz, aby měly investice do nejrůznějších opatření přínos v podobě ušetřených nákladů na provoz budov nebo výrobních zařízení.

„Když jsem ještě pracoval v soukromé firmě poskytující energetické služby, často jsme se zejména ve veřejné sféře setkávali s pasivním přístupem, kdy se o úspory nikdo nezajímal, protože se čekalo na dotace, přičemž efektivita jejich využití nebyla prioritou,“ říká v rozhovoru.

Na kvalitě čerpání mimo jiné závisí i plnění cíle pro energetickou účinnost, ke kterému se Česká republika zavázala na evropské úrovni. Podnikatelské svazy přitom varují, že pokud se nebude dařit potřebná opatření realizovat, může Evropská komise určit jiný způsob plnění, za který by odpovídaly soukromé firmy a který by byl podle nich nákladnější.

Jak na tom jednotlivé dotační programy jsou?

OP PIK pro podnikatele

Program Úspory energie v rámci OP PIK rozdělí do roku 2020 více než 20 miliard korun. Z peněz lze financovat řadu opatření od snižování energetické náročnosti budov přes instalaci obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu podniku po zvyšování energetické účinnosti v samotném výrobním procesu.

Už minulý rok přijímalo MPO předběžné žádosti o dotaci se základními popisy projektů. Příjem plných žádostí včetně kompletních projektových dokumentací se pak rozjel v prosinci a trvá až do konce letošního dubna. V první výzvě se má rozdělit pět miliard korun.

Ministerstvo je zatím podle náměstka Tomáše Novotného překvapeno nízkým zájmem firem. „U předběžných žádostí byl zájem enormní. Současná situace už není tak optimistická. Po třech měsících trvání výzvy máme zatím žádosti o dotace celkově za dvě miliardy. V rámci OP PIK je to jedna z mála výzev, kde se potýkáme s malým zájmem,“ shrnul na dnešním odborném semináři v Senátu.

Podle ředitele odboru projektů a vzdělávání Hospodářské komory ČR Martina Frélicha mohou podnikatelé do konce dubna ještě leccos dohnat.

Jeden z problémů však prý může spočívat v přísném nastavení podmínek programu. „Setkal jsem se s několika podnikateli, kteří podali plnou žádost, v níž se objevily určité nesrovnalosti. Ty však neměli možnost opravit a v současné výzvě již nemohou žádost podat,“ uvedl na semináři.

S tím, že jsou některé podmínky programu přísné, souhlasí i Novotný. „Je to otázka k diskuzi při nastavování dalších výzev,“ řekl. Příští výzvu se ministerstvo chystá vyhlásit v srpnu.

MPO se do budoucna snaží také zajistit více peněz pro velké podniky. Při vyjednávání podmínek operačních programů si totiž Evropská komise vymínila, že velké firmy budou moci vyčerpat jen 20 % z celkové alokace. V minulém programovacím období to přitom v rámci operačního programu spravovaného ministerstvem průmyslu bylo 35 %.

Rezort se v květnu chystá navrhnout změnu a dotlačit Komisi ke zmírnění postoje. Jedním z argumentů může být právě potřeba nastartovat v Česku čerpání. Ve velkých firmách se totiž v minulém programovacím období dařilo peníze na zvyšování účinnosti využívat efektivně.

Zatím přistoupilo ministerstvo ke kompromisu a rozhodlo se 40 % z částky určené pro velké podniky přesunout do prvních výzev. Vzhledem k tomu, že nejvíce žádostí o dotace zatím přichází právě ze strany velkých firem, se ale může stát, že se peníze brzy vyčerpají, zaznělo na semináři.

OPŽP pro veřejné budovy  

V OPŽP má v rámci prioritní osy 5 Energetické úspory celkem 14 miliard korun směřovat na rekonstrukce budov veřejného sektoru nebo výměnu zdroje vytápění v těchto budovách. Aktuální výzva, v níž budou rozděleny 3 miliardy korun, běží od prosince do poloviny dubna. Další výzvu pak ministerstvo chystá v září.

Půl miliardy navíc bylo ve stejné prioritní ose vyčleněno pro pilotní program podporující výstavbu nových veřejných budov ve vysokém energetickém standardu. V aktuální výzvě je možné o podporu žádat od října loňského roku do poloviny letošního října.

K úsporám však v rámci OPŽP přispívá i prioritní osa 2 Kvalita ovzduší, která podporuje například výměnu starých kotlů za ekologičtější a účinnější.

Nová zelená úsporám

Jak již bylo řečeno, Nová zelená úsporám (NZÚ) spadající pod MŽP nepatří mezi operační programy, ale rozděluje peníze získané z prodeje emisních povolenek.

Celkové množství dostupných financí by tak mohla ovlivnit situace na trhu s povolenkami, jejichž cena se aktuálně pohybuje okolo 5 eur namísto předpokládaných 9 eur. Pro období 2014–2020 se v NZÚ počítá s částkou 27 miliard korun, kvůli nízké ceně povolenek by ale nakonec mohla být nižší.

„Pokud by musely být původní odhady korigovány, mohly by být výnosy zhruba o 3 miliardy korun nižší, což by ovlivnilo i úspory,“ uvedl na dnešním semináři ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na MŽP Pavel Zámyslický.

Na rozdíl od operačních programů už NZÚ každopádně peníze rozděluje. Zaměřuje se na tři oblasti. Necelá polovina z celkového balíku má směřovat do rodinných domů, 30 % pak do budov ve vlastnictví státu a 20 % do bytových domů v Praze (k operačním programům má hlavní město omezený přístup – pozn. red.). Příjem žádostí o dotaci na bytové domy byl zahájen právě dnes.

Podle Zámyslického je důležité, že budou výzvy otevřené dlouhodobě, a nebudou tedy vyhlašovány v jednotlivých kolech jako v minulosti.  

Kontinuita programu se zamlouvá i firmám, které v oblasti šetrného stavebnictví působí. „Jsme rádi, že program je kontinuální, protože celoroční výzva pro stavební trh znamená větší stabilitu a jistotu. Také oceňujeme, že ministerstvo program NZÚ administrativě zjednodušilo,“ říká k tomu Holub.

IROP pro bytové domy

V IROP je pro úspory energie k dispozici celkově 17 miliard korun. Program se zaměřuje na bytové domy mimo Prahu a o dotace mohou žádat vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek.

Aktuální výzva byla vyhlášena v prosinci a potrvá do konce letošního listopadu. Rozdělit by se v ní mělo 4,5 miliardy korun, přičemž z Evropského fondu pro regionální rozvoj má přijít 1,35 miliardy a ze státního rozpočtu zbytek.

„Chceme jít spíše cestou delších výzev, tak aby měli příjemci dost času se připravit. Proto trvá výzva téměř rok,“ vysvětlil dnes na semináři náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Nastavení programu se ovšem setkává s kritikou kvůli administrativní složitosti. Na jeden z problémů poukazují například bytová družstva, která by měla podle pravidel zadávat zakázky ve stejném režimu jako veřejné instituce. Na to prý nemají dostatečnou administrativní kapacitu.

Podle MMR však takové nastavení vychází z centrální metodiky pro řízení operačních programů, ze které není možné udělovat výjimky. Ministerstvo chce prý ale bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníků jednotek poskytovat podporu, aby se se složitými podmínkami zvládly vyrovnat.

Autor: Adéla Denková