Pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov se budou měnit, otázka je jak

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: ponsulak

Průkazy energetické náročnosti budov by mohly být nahrazeny fakturami za energie, navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se dvěma poslanci ODS. Nebo by se mohla pravidla pro jejich zpracovávání zjednodušit jinak – třeba výjimkou pro budovy postavené před rokem 1947, tvrdí firmy ze sektoru šetrného stavebnictví. Sněmovna by měla novelu zákona o hospodaření energií projednávat už tento týden.

(Aktualizováno 11.6.2013)

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) by se nemusely zpracovávat při prodeji nebo pronájmu domů, které byly postaveny nebo výrazně renovovány před rokem 1947. Majitel budovy i kupující by se pouze museli písemně dohodnout na tom, že budova bude automaticky vedena v nejhorší energetické třídě (kategorie G – mimořádně nehospodárná). Průkaz by pak bylo možné zpracovat dobrovolně. Navrhuje to aliance oborových asociací ze sektoru úsporného stavebnictví Šance pro budovy.

PENB jsou jedním z nástrojů pro zvyšování energetických standardů budov. Zatímco v minulých letech musely být vypracovávány pouze pro novostavby, od letošního roku platí povinnost pořizovat je i při prodeji nebo pronájmu starších nemovitostí.

Nová pravidla pro PENB přinesla novela zákona o hospodaření energií, který je implementací revidované evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBDII, EurActiv 8.1.2013). Vyhláška, která stanoví novou podobu průkazů, začala platit v dubnu letošního roku (EurActiv 4.4.2013). Krátce poté, co vstoupila v platnost, přišel ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s návrhem na další změnu zákona.

Vypracovávání průkazů prý totiž podle ministerstva přináší příliš velkou administrativní i finanční zátěž. Kuba proto navrhnul, aby bylo možné PENB nahradit ročními vyúčtováními za energie. V Poslanecké sněmovně předložili návrh na změnu zákona poslanci ODS František Dědič a Jan Bauer (EurActiv 18.4.2013). O návrhu by měla Sněmovna jednat tento týden. Je navrženo jeho zrychlené projednání, mohl by tedy být schválen již v prvním čtení.

Písemná dohoda

Firmy z oblasti šetrného stavebnictví Kubův návrh na změnu zákona kritizovaly. Faktury za energie prý totiž nemají takovou vypovídající hodnotu jako průkazy energetické náročnosti. Návrh podle nich navíc vnáší nejistotu na trh. Ohrožuje prý také čerpání evropských dotací pro financování energeticky úsporných rekonstrukcí (EurActiv 13.5.2013).

Změna pravidel podle představ MPO by prý navíc byla výhodná pro developery energeticky nekvalitních projektů. Ti by kupujícím nemuseli předkládat průkaz, ačkoliv by ho měl dům jakožto novostavba mít. Developer by však neměl ani povinnost předkládat faktury za energie, protože v nové budově dosud žádná spotřeba nenastala.

Na druhé straně se zdá, že mezi odborníky existuje shoda na tom, že současná pravidla pro PENB skutečně zvýšenou zátěž přinášet mohou. Povinnost zpracovávat průkazy by se tedy mohla změnit. Výjimku by mohly dostat právě třeba budovy postavené před rokem 1947, které by mohly být automaticky zařazeny do nejhorší kategorie. Podobná úprava platí například v sousedním Slovensku.

Výjimka by se mohla týkat až třetiny prodávaných nebo pronajímaných nemovitostí na trhu. „Jde zejména případy, kdy se nemovitost prodává za účelem kompletní renovace, případně demolice, nebo by byl poměr její prodejní ceny a nákladů na zpracování průkazů nepřiměřeně vysoký,“ řekl médiím Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, která zmíněný princip prosazuje ve vlastním pozměňovacím návrhu k projednávané novele zákona.

Navržený princip podpořila i energetická sekce Hospodářské komory ČR. „Návrh ministra Kuby neprošel odbornou debatou a porušuje evropské směrnice. Korekce povinnosti pořizovat si energetický průkaz především v případech prodeje či nového pronájmu ale samozřejmě možná je a lze ji zavést správně, i s ohledem na zachování ochrany zákazníka před matoucími informacemi o energetické kvalitě budov,“ uvedl na tiskové konferenci Jaroslav Maroušek, předseda pracovní skupiny HK ČR pro EPBD II.

Podle Šance pro budovy existují signály, že by se její návrh na změnu v zákoně mohlo podařit prosadit. Ve hře jsou prý dva postupy. Návrh poslanců Dědiče a Bauera může být zamítnut a předložen by mohl být nový. Mohlo by prý také dojít k tomu, že zrychlený legislativní proces bude nahrazen klasickým projednáváním. Vláda prý tuto možnost připustila a podporuje ji i ČSSD. V tom případě by mohla popisovaná alternativa sloužit jako pozměňovací návrh k novele.

Když zákon neprojde

Poslanec František Dědič by podle svých slov uvítal, kdyby byl návrh novely schválen beze změn v prvním čtení, jak je naplánováno. Pokud k tomu ale nebude ve Sněmovně existovat vůle, je prý možné hledat nová řešení a kompromisy. Návrh Šance pro budovy by pak prý byl jistě vzat v úvahu.

Podle Dědiče by ale bylo potřeba debatovat o časové hranici, která by výjimku pro nemovitosti stanovila. Mohla by se týkat i novějších domů z 50. nebo i 60. let. Ani v té době se totiž na energetické úspory při výstavbě nemyslelo, řekl EurActivu před začátkem sněmovního zasedání.