Podpora úsporného stavebnictví je pro oživení ekonomiky ideální, ukazuje studie

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Michal Marcol

Státní investice do energetických úspor v budovách mohou díky vysokému multiplikačnímu efektu výrazně přispět k oživení české ekonomiky v době hospodářské krize, ukázala odborná studie. Navíc mají podle odborníků takové investice společenský přínos v podobě nižších výdajů za energii a vyšší kvality bydlení i životního prostředí. Státní podpora však musí být pečlivě naplánována, upozorňují.

Pokud má stát v plánu přistoupit k prorůstovým opatřením, měl by jednoznačně počítat s podporou energetických úspor v budovách.

K takovému závěru dospěla analýza, která srovnává makroekonomické dopady národních programů pro zvyšování energetických standardů budov s dalšími státními investicemi. Pro iniciativu Šance pro budovy ji zpracoval tým ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Miroslava Zámečníka, který ji dnes (18. června) představil novinářům.

Ve srovnání s jinými výdaji státního rozpočtu jsou investice do úsporného stavitelství jednoznačně vhodnějším nástrojem na podporu růstu HDP nebo například zvyšování zaměstnanosti, říká analýza. Důvodem pro to je zejména hluboká míra integrace stavebnictví do domácí ekonomiky.

Pozitivní efekty pak ještě zvyšuje existence finanční páky, která vzniká zapojením prostředků ze soukromého sektoru.

„Pokud stát vynaloží jeden milion korun na energeticky úsporná opatření, lze očekávat kladný dopad na HDP ve výši 2,13 až 3,59 milionů korun. A to díky vysokému multiplikačnímu faktoru stavebnictví a také tzv. finanční páce, tedy podílu soukromého kapitálu, který se nabalí na každou korunu státní investice,“ vysvětlil Zámečník.

Dodal, že běžné státní výdaje ve stejné výši oproti těmto výsledkům přinášejí podle statistik růst HDP pouze ve výši 600 tisíc korun.

Podpora vyšších energetických standardů se tak prý může stát jednou z cest pro nastartování ekonomického růstu bez rizika dalšího zadlužování. Potvrzují to i příklady z některých západoevropských zemí, například Německa (viz EurActiv 6.6.2012). Hospodářské oživení přitom stále více evropských států začíná považovat za stejně důležitý prostředek boje proti ekonomické krizi, jako jsou úsporná opatření (např. EurActiv 19.4.2012, EurActiv 7.5.2012 nebo EurActiv 10.5.2012).

Dobré nastavení programu

„Je velmi obtížné nalézt ekonomickou aktivitu se srovnatelně pozitivním dopadem na růst ekonomiky, příjmy státního rozpočtu i zaměstnanost,“ komentoval závěry analýzy Luděk Niedermayer ze společnosti Deloitte, který dříve působil ve funkci viceguvernéra České národní banky.

Upozornil také, že vedle ekonomického oživení mají investice do energetických úspor příznivý dopad na životní prostředí a kvalitu bydlení. Přináší také další pozitiva, jako snížení výdajů na energie a závislosti na fosilních palivech, zdůraznil.

Obtížné je však podle něj odhadnout míru pro aktivní státní podporu. Ta prý musí být dostatečně dlouhodobě a strategicky plánována, aby stát zabránil větším tržním výkyvům spojeným s implementací podpůrných programů.

Na jedné straně prý musí být dostatečně dobře nastavená tak, aby soukromý sektor motivovala. Zároveň, jak dodávají i autoři studie, nesmí být státní podpora nadměrná, aby se nestala neudržitelnou.

Z čeho financovat

Jednou ze zásadních otázek jsou podle odborníků finanční zdroje, které by měly být pro podporu úsporných investic použity. Podle autorů analýzy by měl stát v této oblasti využít všechny dostupné zdroje, jako jsou prostředky státního rozpočtu, peníze z evropských fondů, i výnosy z aukcí emisních povolenek. Právě o jejich využití by měl rozhodnout nový zákon, který v současné době projednává legislativní rada vlády.

Na to, že výnosy z obchodování s emisemi v rámci evropského systému ETS je výhodné investovat do úspor v budovách, upozorňovali experti již dříve. Stát by se měl přitom podle nich soustředit především na energetickou účinnost v soukromých budovách (EurActiv 19.4.2012).

Pokud má zájem na maximalizaci přínosů, měl by stát preferovat podporu investic do bytových domů a rodinných domů na úkor veřejných budov z důvodu absence finanční páky u veřejných budov, uvádí také nově představená analýza.