OP PIK: O úspory energie je zájem, MPO chce navýšit podíl peněz pro velké firmy

zdroj: Shutterstock

V sobotu doběhla první výzva Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zaměřená na úspory energie. Navzdory prvotnímu nezájmu nakonec přišlo žádostí dost. O dotace se hlásí i velké firmy, které ale mají k dispozici omezenou částku. Ministerstvo průmyslu to chce změnit. Zapracovat chce i na kritériích pro čerpání. Firmy z oblasti šetrného stavebnictví si například žádají příznivější podmínky pro investice do firemních budov.

O dotace na úspory energie mají podniky v Česku zájem, ukázalo se v cílové rovince přijímání žádostí v první výzvě programu Úspory energie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Výzva byla otevřena do soboty 30. dubna.  

„Dlouhou dobu to vypadalo, že o výzvu na energetické úspory nebude příliš velký zájem. Během konce dubna se ale prakticky naplnila celá alokace pěti miliard korun,“ řekl dnes náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný, který za operační program odpovídá.

PŘEHLED: Odkud čerpat dotace na úspory energie?

Podáno bylo v rámci první výzvy 585 plných žádostí o dotace za celkových 4,7 miliard korun.

Ještě v polovině měsíce to přitom vypadalo bledě, protože bylo podáno jen 325 plných žádostí za 2,3 miliardy. Ministerstvo tím bylo překvapeno, protože během přijímání předběžných žádostí bez podrobné dokumentace se minulý rok zdálo, že zájem firem bude enormní.

Jak už EurActiv psal, zástupci podniků následnou váhavost zdůvodňovali například přísným nastavením podmínek programu, které některým firmám znemožnily žádost podat. „Je to otázka k diskuzi při nastavování dalších výzev,“ řekl v březnu Novotný.

Celkově je v programu Úspory energie v OPPIK k dispozici 20 miliard korun. Příští výzvu chce ministerstvo vyhlásit v září a podle náměstka při její přípravě zohlední i zkušenosti z té právě doběhlé.  

Provozy i budovy

O změnách bude chtít s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) jednat i aliance Šance pro budovy zastupující firmy z oblasti šetrného stavebnictví. Ta dnes na výroční tiskové konferenci hodnotila mimo jiné fungování dotačních programů na podporu energetické efektivity.

Dlouhodobě se jí nelíbí, že podpora není v Česku koordinovaná.  „V současnosti podpora úspor energie v budovách běží v osmi celostátních i evropských programech řízených čtyřmi úřady,“ shrnul ředitel aliance Petr Holub.

Šance pro budovy si pochvaluje národní program Nová zelená úsporám a Operační program Životní prostředí, které administruje ministerstvo životního prostředí.

„Některé programy, například Integrovaný regionální operační program, ale mají pro žadatele velmi složitou administrativu. Jiné, například OP PIK, mají špatně nastavena hodnotící kritéria,“ řekl Holub.

Na OP PIK se alianci nelíbí například jednotná hodnotící škála pro rozdílné typy projektů, které mohou zahrnovat různé kombinace investic do zvyšování energetické efektivity v průmyslových provozech a firemních budovách.

Jedním z hlavních kritérií jsou náklady na snižování emisí CO2, které se počítá v kilogramech za rok. Pro úspory energie v budovách je podle Holuba takové hodnocení nevýhodné. Program prý nebere v úvahu dlouhodobý přínos investic do energetické účinnosti budov, které přináší výsledky po dobu desítek let, zatímco přínos investic do efektivnějšího využití energie v průmyslových provozech se počítá spíše na roky.   

„Nevylučuji, že budeme kritéria optimalizovat,“ řekl dnes EurActivu náměstek Novotný. „První výzva byla nastavena ambiciózně na oblasti s největší potenciální úsporou,“ dodal.

Finance pro velké podniky

MPO se také chystá zvýšit podíl financí, které mohou z operačního programu čerpat velké podniky. Kvůli požadavku Evropské komise byl totiž pro velké firmy nastaven limit 20 % z celkové alokace.

Během května se má sejít monitorovací výbor programu a ministerstvo se pak bude snažit Komisi přesvědčit ke změně postoje.

Proč ČR hrozí nesplnění evropského cíle a co by to znamenalo? Přečtěte si ROZHOVOR.

Hlavním argumentem má být potřeba nastartovat v Česku právě čerpání dotací pro úspory energie. Zatím totiž hrozí, že země nesplní evropský cíl pro energetickou účinnost do roku 2020. A ve velkých firmách se v minulém programovacím období dařilo peníze na zvyšování účinnosti využívat efektivně.

„Vycházíme z analýz, které se opírají o výsledky předchozího operačního programu a ukazují, jaký dopad mají na zvyšování účinnosti investice velkých podniků a investice malých a středních podniků. Jasně z nich vyplývá, že investice velkých firem v této oblasti přináší větší efekt,“ řekl náměstek redakci.

Na stole zatím není jasný návrh, o kolik by se měla alokace pro velké společnosti navýšit. „Ještě bych úplně nepředbíhal, bude to otázkou jednání s Evropskou komisí,“ říká Novotný.  

Zájem ze strany velkých firem každopádně existuje. Podíl jejich žádostí o dotace na úspory podle MPO přesáhl v první výzvě nadpoloviční většinu všech podaných žádostí a také u jiných výzev překonal vyměřených 20 %.

Adéla Denková