O úsporách energie ještě v EU není rozhodnuto. Další jednání proběhnou za týden

© Shutterstock

Europoslanci a členské země si zatím neujasnili, kolik energie by měla Unie do roku 2030 ušetřit. Řeší se stále i to, jestli má být cíl závazný a jakou mají mít státy v jeho plnění volnost.

EU si do příštího desetiletí předepíše úspory energie, zatím ale neví, jak vysoké. Jednání členských států a europoslanců o energetické účinnosti jsou ve finální fázi, ale v některých důležitých tématech zatím nepanuje shoda.

„V tuto chvíli se nedaří nalézt kompromis ve třech klíčových otázkách,“ uvedl pro EURACTIV.cz český europoslanec Miroslav Poche (ČSSD, S&D), který za projednávanou novelu směrnice o energetické účinnosti odpovídá v Evropském parlamentu.

Unie se podle něj zatím neshodla na výši cíle pro energetickou účinnost ani na tom, jestli má být závazný.

Europoslanci chtějí, aby byl cíl závazný a aby stanovil zvýšení energetické účinnosti o 35 % do roku 2030. Odhlasovali to už v lednu.

Názory členských států se liší. Projevilo se to například už při dubnovém neformálním jednání ministrů pro energetiku. Švédsko nebo Francie tehdy podporovaly postoj Parlamentu, zatímco řada dalších zemí byla pro 30% cíl. Ten původně navrhla i Evropská komise.

Podstatu cíle pro energetickou účinnost vysvětluje naše infografika >>>>

Rada ministrů si také cíl představuje jako nezávazný. Europoslanci by se měli rozhodnout, jestli je pro ně závaznost cíle to nejdůležitější z celého návrhu – pokud budou ochotni přistoupit na nezávazný cíl, otevře se prostor k manévrování v dalších otázkách, naznačilo před posledním kolem jednání Bulharsko, které Radě v současné době předsedá.

Na jednání, které v Bruselu proběhlo minulý týden, se ale státy a europoslanci nedohodli. Další rozhovory jsou naplánovány na 30. května.

Pokud se obě strany shodnou na tom, že cíl bude nezávazný, bude Unie pokračovat v podobném nastavení jako teď. Také cíl pro energetickou účinnost do roku 2020 je pouze indikativní. Většina zemí přitom své současné závazky pravděpodobně dokáže splnit. To by mohlo europoslance přesvědčit, aby na závazný cíl tolik netlačili.

Více, či méně výjimek?

Návrh směrnice stejně obsahuje článek, který cíl alespoň částečně zezávazňuje, připomněl Stefan Scheuer z evropské asociace Coalition for Energy Savings, která v Bruselu lobbuje za větší důraz na energetické úspory. Konkrétně se jedná o článek 7.

Podle jeho ustanovení by měly členské státy ročně povinně uspořit 1,5 % spotřebovávané energie. Takové ustanovení obsahuje už současná směrnice, která stanoví cíl pro rok 2020.

Zpravodaj Poche: „Kvůli výjimkám členské země šetří daleko míň energie.“

V aktuálních jednáním je ale právě i článek 7 jednou ze sporných otázek. Členským státům totiž nabízí různé výjimky, díky kterým se může výše povinných úspor snížit. Europoslancům se to nelíbí.

„Namísto deklarovaného cíle ročně uspořit 1,5 % spotřebovávané energie, ve skutečnosti členské země podle platných podmínek každoročně uspoří méně než polovinu. Proto také Parlament schválil pozici, která má některé výjimky omezit. Například chce začlenit dopravu, která doposud byla vyjmuta,“ vysvětluje zpravodaj Poche.

Česko patřilo při dojednávání společné pozice Rady mezi ty země, které chtěly do článku 7 prosadit naopak co největší flexibilitu. Jednou z českých priorit například bylo, aby se jako úspora energie dala započítávat třeba výroba energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Tedy například pokud je součástí budovy solární elektrárna.

Rada: „Mezi zeměmi jsou rozdíly. Proto výjimky potřebují.“

A Rada trvá na tom, že flexibilita v rámci článku 7 musí existovat. Pomůže to prý lépe se vyrovnat s geografickými a ekonomickými rozdíly mezi jednotlivými státy.

„Pro Parlament bude přijatelný kompromis, který by vedl k tomu, že členské země budou každoročně snižovat svoji spotřebu rychleji než podle současné směrnice,“ říká ke článku 7 Poche.

Aby všechno ladilo

Podle zpravodaje zůstává otevřené i téma energetické chudoby, které je pro Evropský parlament velmi důležité, protože se dotýká více než 50 milionů domácností v EU.

K dořešení ovšem zůstává ještě jedna důležitá otázka. Cílem pro energetickou účinnost se nezabývá jen zmiňovaná směrnice, ale také takzvané nařízení o governance, neboli řízení energetické unie. To se věnuje širšímu spektru otázek zahrnutých do velkého legislativního balíčku, který obsahuje další „energetické“ návrhy.

Jaká další energetická legislativa se v Bruselu dokončuje? Přečtěte si zde >>>>

Nařízení o governance se věnuje například také cíli pro obnovitelné zdroje. Protože oba cíle Komise původně navrhla jako nezávazné, měly by členské země připravovat národní plány, díky kterým bude možné lépe zjistit, jestli Unie jako celek své závazky naplní. Za tímto účelem vzniklo i zmíněné nařízení.

Je ovšem potřeba zajistit, že konečná podoba všech předpisů bude ve vzájemném souladu. Europoslanec Poche věří, že to tak bude.

„Přestože vyjednávání všech třech legislativních návrhů – energetická účinnost, obnovitelné zdroje i governance – probíhá souběžně, což občas ztěžuje koordinaci, tak vyjednávací týmy spolu komunikují. Soulad by měl být zajištěn,“ tvrdí.