Zelená úsporám bude podle expertů potřebovat podporu EU

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Poslaneckou sněmovnou prošel zákon o obchodování s emisními povolenkami, který podle ministerstva životního prostředí mimo jiné umožní pokračování programu Zelená úsporám. Ten však bude muset být podle odborníků dobře nastaven a bude potřebovat také finanční podporu ze strany Evropské unie.

Poslanecká sněmovna včera (26. září) ve třetím čtení schválila zákon o obchodování s emisními povolenkami, které se má od příštího roku řídit novými pravidly. Povolenky se propříště budou prodávat v aukcích, část z nich však mohou podniky stále získávat od státu zdarma (více viz EurActiv 9.7.2012 a EurActiv 19.9.2012).

Zákon také určuje, jak budou rozděleny výnosy z prodeje povolenek. Podle pravidel Evropské unie musí minimálně polovina ze zisků putovat do zelených opatření. Druhá pak směřuje přímo do státního rozpočtu.

Polovina výnosů určená pro ekologická opatření by měla být použita na zvyšování energetických úspor v budovách. Od roku 2014 se však 36 % z této poloviny bude používat také na úspory energie v rozvodných systémech tepla a podporu úspor v průmyslu. Svaz průmyslu a dopravy ČR se navíc během projednávání zákona ve Sněmovně snažil prosadit návrh, aby byla druhá polovina výnosů, která má putovat přímo do státního rozpočtu, použita na pokrytí nákladů potřebných k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. To se však prosadit nepodařilo.

Zákon nyní musí schválit Senát a podepsat prezident. Pokud bude přijat, umožní pokračování programu Zelená úsporám, jehož prostřednictvím Státní fond životního prostředí podporuje právě úsporné renovace budov.

Víc peněz do renovací

„Jsem rád, že návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen a že novému programu na snižování energetické náročnosti budov, který bude financován právě z prodeje emisních povolenek, nestojí nic v cestě. Bez tohoto zákona by nemohl program, který plánujeme spustit v polovině příštího roku, vůbec vzniknout,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Práce na přípravě programu jsou v závěrečné fázi, veřejnosti bude podle ministra představen během několika týdnů.

Schválení zákona přivítaly environmentální organizace i sdružení stavebnických firem. Připomínají, že kromě úspory energie má zvyšování energetické účinnosti v budovách pozitivní vliv na hospodářský růst a vytváření pracovních míst (viz např EurActiv 6.6.2012 a EurActiv 18.6.2012). Ukazuje se prý také, že zvyšování energetické efektivity budov je nejlevnějším řešením pro snižování emisí skleníkových plynů.

Ještě je potřeba splnit dvě podmínky: nastavit správně pravidla programu, aby majitele domů dostatečně motivoval, a navýšit jeho rozpočet z dalších zdrojů, především z fondů Evropské unie,“ podotkl Miroslav Pech z Hnutí Duha.

Absorpční kapacita programu typu Zelená úsporám činí 10 až 12 miliard ročně. Pokud bude vložena do podpory úsporných budov pouze jedna třetina výnosů z povolenek, je nutné předpokládanou kapacitu sektoru doplnit z evropských fondů,” dodal k tomu Petr Holub, koordinátor iniciativy Šance pro budovy, která sdružuje firmy z oblasti úsporného stavebnictví. Podle jeho názoru by mohl stát na podporu renovací přidělit více finančních prostředků.