Normy pro úsporné budovy jsou jako puzzle, které je třeba složit, říkají experti

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Evropa má příliš mnoho regulací a předpisů v oblasti udržitelné výstavby budov, a to brání jejich efektivnímu fungování, říká Oliver Rapf, ředitel Evropského institutu pro energetickou náročnost budov. Podle generálního tajemníka Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách Adriana Joyce také EU nedělá dost pro to, aby v této oblasti dosáhla skutečných výsledků.

Evropská unie zatím nevyvíjí dostatek úsilí pro dosažení udržitelného rozvoje v oblasti výstavby budov, myslí si generální tajemník Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách (EuroACE) Adrian Joyce. Měla by se podle něj zaměřit na způsob, jakým energii v budovách využívá.

Podle odhadů Evropské komise se totiž budovy na území Unie podílí na spotřebě energie 40 % a produkují třetinu množství emisí skleníkových plynů spojených s energetikou (EurActiv 12.1.2012).

EU již sice stanovila závazky, které požadují snížení spotřeby energie v budovách minimálně o 80 % do roku 2050. Podle Joyce se toho v Evropě ale zatím moc nemění. Každoročně je totiž renovováno asi jen 1,2 % budov.  

Bez závazných cílů Unie nikdy nedokáže dostát stanoveným číslům, řekl EurActivu na amsterdamské konferenci věnované udržitelné výstavbě.

Jeho aliance proto prosazuje, aby byly takové cíle přijaty v rámci právě projednávané směrnice o energetické účinnosti. Uvedl to mimo jiné také v rozhovoru, který české redakci EurActivu poskytl letos v lednu. Zástupci členských států však naopak usilují o to, aby je směrnice zavazovala co nejméně (EurActiv 14.2.2012).

Jako puzzle

Podle Olivera Rapfa, ředitele Evropského institutu pro energetickou náročnost budov, však v oblasti udržitelné výstavby existují i další překážky a promeškané příležitosti.

Na vině je prý příliš rozsáhlá a složitá síť závazných a nezávazných požadavků, regulací a norem, která však žádným způsobem nezajišťuje, aby se jimi členské státy řídily.

„Jednou z největších slabin tohoto systému je, že nikdo skutečně efektivně nekontroluje, zda členské státy stanovené požadavky plní,“ řekl EurActivu.  

Mělo by proto podle něj dojít ke sjednocení politik, které v oblasti úsporných budov existují.

„Potřebujeme jednotný legislativní rámec, který by dal všechny dílky skládačky dohromady,“ řekl na zmíněné konferenci.

Jeho organizace také minulý rok vydala zprávu, která ukázala, že zvýšení energetické účinnosti v budovách by mohlo Evropě pomoci snížit závislost na fosilních palivech a výrazně snížit množství emisí.

„Je nutné přepracovat evropské regulace a implementovat je takovým způsobem, aby skutečně podpořily celkovou renovaci a úspory v sektoru budov,“ říká studie.