NGOs: Směrnici o energetické účinnosti členské státy drasticky oslabily

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Jednání o energetické účinnosti v EU brzy postoupí do další fáze. Dánské předsednictví tento týden získalo mandát k vyjednávání s Evropským parlamentem. Podle nevládních organizací je však jeho pozice slabá a členské státy navíc návrh směrnice o energetické účinnosti významně osekaly. Podle informací EurActivu se dokonce hovoří o tom, že do konce dánského předsednictví nebude směrnice přijata.

Dánské předsednictví získalo v úterý (3. dubna) dlouho očekávaný mandát, aby mohlo zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem o návrhu směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). První rozhovory by se měly konat již 11. dubna.

Podle nevládních organizací je však vyjednávací pozice předsednictví „slabá“ a „neurčitá“. Mandát, který obdrželo, je pouze předběžný, což znamená, že debata mezi členskými státy ještě nemusí být definitivě u konce a rozhovory s Parlamentem budou spíše technického rázu. Jednání v Radě nadále pokračují a stanoviska jednotlivých zemí jsou protichůdná.

Některé státy, jako Belgie a Irsko, nebyly dlouho ochotné dánskému předsednictví mandát pro vyjednávání udělit. Další země, například Německo, Francie, Rakousko a Lucembursko se zase zasazují o to, aby opatření v rámci EED měla co nejmenší působnost.

V průběhu vyjednávání o směrnici členské země významně oslabily její původní cíle. Ty přitom Evropská komise chápe jako jeden z klíčů ke splnění závazků, které si EU určila do roku 2020. Jeden z trojice cílů 20-20-20 totiž předpokládá zvýšení energetické účinnosti o 20 % oproti roku 1990. Tento závazek prozatím není právně závazný a zdá se, že jej státy nebudou schopny splnit (EurActiv 10.11.2011).

Drastické oslabení

„Členské státy text směrnice drasticky oslabily. Na základě jejich verze zkrátka směrnice ke splnění 20% cíle nepovede,“ prohlásila Erica Hope z nevládní environmentální organizace Climate Action Network Europe.

„Předsednictví je příliš defenzivní a v podstatě přijali mandát, který o třetinu snížil jejich původní ambice,“ dodala Monica Frassoni, která vede Evropskou alianci pro úspory energie (EU-ASE). „Doufáme, že Parlament vrátí směrnici alespoň část jejích ambicí,“ řekla také.

Europoslanci přijali společné stanovisko k EED již na konci února, kdy k jejímu textu připojili 18 pozměňujících dodatků. Shodli se například, že členské země by měly mít možnost zvolit si konkrétní závazky na základě své individuální situace.

O co největší flexibilitu při plnění závazků usilují členské státy po celou dobu vyjednávání (EurActiv 14.2.2012).

Konkrétní změny v legislativním textu se týkají například požadavku, aby země každoročně renovovaly 3 % podlahové plochy veřejných budov. Podle představ ministrů by však toto pravidlo mělo platit pouze pro budovy, ve kterých sídlí veřejné orgány, což počet renovovaných budov výrazně snižuje.   

Zásadní neshody také panují nad bodem, který zavazuje energetické společnosti k úsporám energie u koncových zákazníků ve výši 1,5 %.  Některé země, jako Rakousko, například žádají, aby se do těchto úspor započítávaly i ty, které již společnosti provedly v minulých letech.

Málo času

Podle informací, které EurActiv tento týden získal, je možné, že kvůli komplikovaným jednáním letos text směrnice nebude přijat.

„Obávám se, že dánské předsednictví bude ochotno přijmout jakýkoliv návrh, jen aby dosáhlo svého cíle a směrnice byla schválena,“ podotkla k tomu Frassoni.

Dánské předsednictví si totiž úspěšné dokončení jednání o EED jako jednu ze svých priorit. Období, kdy Dánsko předsedá Radě EU, však končí již 1. července. Další předsednická země v pořadí, Kypr, přitom již dopředu sdělila, že směrnici do svých priorit nezahrne.

O návrhu se proto jedná ve zrychlené proceduře díky kompromisnímu textu, který se těsně před únorovým hlasováním ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) podařilo uzavřít předsedům politických frakcí v Evropském parlamentu (EurActiv 28.2.2012 a EurActiv 29.2.2012).