NGO: ČR nemá plán, jak snížit spotřebu energie

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: xedos4,

Česká republika postrádá jasnou strategii, jak v příštím programovém období 2014-2020 financovat snižování spotřeby energie a nezatěžovat životní prostředí. Z nových členských zemí EU ve střední Evropě je na tom dokonce nejhůře. Vyplývá to ze studie, kterou nedávno zveřejnila nevládní organizace CEE Bankwatch Network.

Strategie České republiky, jak v příštím programovém období 2014-2020 využívat prostředky z evropských fondů, ve srovnání s dalšími zeměmi ve střední Evropě značně pokulhává. Podle nevládní organizace CEE Bankwatch Network Česko klade příliš malý důraz na snižování energie, recyklaci odpadu a využívání obnovitelných zdrojů.  Ve studii, která se zaměřila na srovnání Dohod o partnerství, tedy strategického dokumentu pro evropské fondy po roce 2013, spolu s ním získalo nejméně bodů i Bulharsko. 

„Česká republika tvrdí v Dohodě o partnerství, že chce pomocí evropských investic snižovat spotřebu energie a nezatěžovat životní prostředí. Ve skutečnosti ale nemáme jasnou strategii, co, jak a proč budeme financovat,“ komentoval závěry studie Ondřej Pašek, český zástupce CEE Bankwatch Network, který zároveň zastupuje nevládní organizace v přípravě nového Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). 

Šance pro firmy

Po roce 2014 bude možné energeticky nenáročnou ekonomiku financovat ze dvou operačních programů – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti (OP PIK) a z již zmiňovaného OP ŽP. 

Nevládní organizace, která prostudovala Partnerské dohody uzavřené s Evropskou komisí celkem osmi států, si všímá toho, že i přesto, že chce Česko z evropských fondů podporovat vyšší energetickou účinnost podnikatelského sektoru či zvyšování podílu energie z OZE na konečné spotřebě země, bude se to týkat pouze firem (i velkých). Na menší obecní projekty, třeba na zpracování biomasy či na výstavbu malé vodní elektrárny, se prý v dokumentu nemyslí. 

„V Dohodě o partnerství úplně chybí zdůvodnění toho, jaké obnovitelné zdroje a proč mají evropské fondy financovat. OP PIK se bez jasného zdůvodnění omezuje na biomasu, bioplyn a vodní elektrárny,“ uvedl dále Pašek. 

NGO kritizuje českou vládu i za nekoncepční uvažování v oblasti nakládání s odpady či nedostatečné posouzení vlivů dopravních staveb na životní prostředí. Jako příklad uvádí stavbu městského okruhu v hlavním městě Praha. 

Prvenství pro Slovensko

Česká republika byla posuzována spolu s dalšími sedmi zeměmi, mezi něž patří Slovensko, Estonsko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Lotyšsko či Bulharsko.

V bodovém hodnocení Dohody o partnerství si nejlépe vedlo Slovensko, které získalo devět bodů z celkových 18. Na druhém místě skončilo Estonsko s osmi body a na třetí příčce se umístilo Maďarsko s o jeden bod nižším skóre.