Na úspory energie v podnicích lze využít úvěry i fondy EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Meawpong3405

Letošní výhled Mezinárodní energetické agentury opět zdůraznil význam energetické účinnosti pro světovou energetiku. Také z hlediska investic se prý jedná o perspektivní odvětví. Jak je ale konkrétně možné energetické úspory financovat? Podnikům se podle odborníků nabízejí různé možnosti.

Ekonomický růst nemusí být spojen se zvýšenou spotřebou energie a růstem emisí CO2, tvrdí letošní Výhled světové energetiky, který včera (12. listopadu) zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA). Klíčem je podle ní energetická účinnost, která svým významem postupně předčí tradiční energetické zdroje (EurActiv 31.10.2013). Dvě třetiny potenciálu energetických úspor přitom stále nejsou vyčerpány, ukazuje.

Podle IEA bude energetická účinnost v příštích dvaceti letech z pohledu energetiky nejperspektivnějším odvětvím s celkovými investicemi 8,1 biliónu dolarů. Do obnovitelných zdrojů energie mají směřovat investice ve výši 6,1 biliónu dolarů a například do jaderné energie 0,9 biliónu dolarů.

„Pro zvýšení konkurenceschopnosti a současné snížení emisí identifikuje Mezinárodní energetická agentura čtyři pragmatická řešení: zvyšování energetické efektivity, omezení výstavby a provozování neefektivních uhelných elektráren, minimalizaci úniku metanu při těžbě ropy a zemního plynu a ukončení státních dotací pro fosilní paliva,“ shrnuje hlavní sdělení výhledu energetický expert Hnutí Duha Jiří Koželouh.

„Význam energetické účinnosti ve světovém energetickém mixu stále roste. Jedná se o jediný ‚zdroj‘, který je bezpečný – nezvyšuje závislost států na nestabilních politických režimech ani neohrožuje zdraví a životy lidí – a zároveň přispívá k ekonomickému rozvoji bez znečištění životního prostředí,“ říká k tomu Petr Holub, ředitel aliance oborových asociací podporující energeticky úsporné stavebnictví Šance pro budovy.

Z letošní zprávy IEA vyplývá, že pro využití potenciálu energetických úspor je potřeba vypracovat dlouhodobé strategie, dodává. „Nejhůře jsou na tom budovy, kde bez promyšlených programů podporujících energeticky úsporné renovace hrozí využití pouze necelé jedné pětiny celkového potenciálu zvyšování energetické účinnosti,“ sdělil novinářům.

Kreditní linky

Šetření se netýká například pouze dodávek tepla, ale také elektrické energie. „Pouze necelých 40 % koncové ceny za elektřinu pro spotřebitele tvoří samotná komodita. Další významné složky představují poplatky za obnovitelné zdroje nebo za distribuci. Proto nelze spoléhat na klesající cenu silové elektřiny a vyplatí se energii spíše šetřit, anebo vyrábět i spotřebovávat na jednom místě,“ říká Max Wandler, vedoucí kompetenčního centra pro energii České spořitelny, který nedávno vystoupil na konferenci věnované hospodaření s energií v podnicích.  

Firmy přitom mají možnost financovat energetické úspory s podporou různých institucí. V případě malých a středních podniků lze zvyšování energetické účinnosti financovat například prostřednictvím kreditních linek poskytovaných některými bankami. „Jde o možnost čerpat výhodné úvěry pro realizaci energeticky úsporných projektů. Výhodou kreditních linek je jednoduchá administrace, která je odlišuje například od současných operačních programů pro čerpání financí z evropských fondů,“ řekl k tomu na konferenci Pavel Sitný, provozní ředitel poradenské společnosti Enviros.

Kreditní linky jsou založeny na programu „SME Finance Facility Energy Efficiency Window“. Jde o aktivitu Evropské unie, která se zaměřuje na podporu investic ke zvyšování energetické účinnosti a pobízí banky k podpoře úsporných projektů. Využívat je mohou státy, které do EU vstoupily po roce 2003. Jednotlivým evropským bankám poskytuje úvěry pro tento program Rozvojová banka Rady Evropy. V případě České republiky jsou do programu zapojeny Česká spořitelna a Raiffeisenbank, jejichž partnery jsou německá Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) a Evropská investiční banka.

Evropské peníze

Jak již bylo zmíněno, zvyšování energetické účinnosti lze financovat také díky evropským penězům (EurActiv 28.12.2012). Energetické úspory bude možné podporovat také v příštím sedmiletém programovacím období, které začíná příští rok, připomněla Dagmar Vránová z odboru inovačního podnikání a investic ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bude zvyšovat energetickou účinnost podnikatelského sektoru, podpořit rozvoj energetických služeb, posílení přenosové soustavy nebo zvýšení podílu energie z OZE na konečné spotřebě České republiky. Zaměří se také na zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) nebo modernizaci zásobování teplem. Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pak bude podporovat zateplování budov, nízkoemisní zdroje tepla nebo modernizaci veřejného osvětlení.