Ministři schválili energetickou účinnost, nyní bude záležet na implementaci

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Rada EU schválila směrnici o energetické účinnosti, která byla letos jedním z nejvíce diskutovaných právních předpisů Evropské unie. Nyní ji ještě čeká implementace ve členských státech, kterou evropský komisař pro energetiku Günthera Oettingera označil za zásadní fázi.

Rada EU dnes (4. října) ve formaci ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele schválila novou směrnici o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Podle evropského komisaře pro energetiku Günthera Oettingera bude nyní záležet především na její implementaci ve členských státech EU.

„Velice vítám dnešní pozitivní hlasování Rady o EED. Nejdůležitější fáze procesu – implementace – brzy začne. Vyzývám členské státy a zainteresované strany, aby věnovaly zvláštní úsilí jejímu uvedení do života,“ prohlásil.

Směrnici již minulý měsíc schválil významnou většinou europoslaneckých hlasů Evropský parlament (EurActiv 12.9.2012). V účinnost by měla vstoupit 20 dní poté, co bude publikována v úředním věstníku EU, k čemuž by mělo podle očekávání dojít v listopadu.

Znamená to, že pro členské země EU začnou platit závazná opatření, která mají podle evropské exekutivy přispět k dosažení jednoho ze tří energeticko-klimatických cílů 20-20-20, totiž o 20 % zvýšit energetickou účinnost oproti číslům z roku 1990. Zefektivnit by se tak mělo využívání energie v celém energetickém řetězci.

Mezi hlavní body směrnice patří povinnost zajistit každoročně úsporné renovace 3 % (počítáno na podlahovou plochu) budov, které vlastní a využívají orgány centrálních vlád členských států (EurActiv 11.6.2012). Dalším je povinnost energetických firem ušetřit každý rok u svých koncových zákazníků 1,5 % prodané energie (EurActiv 7.6.2012).

Členské státy navíc budou muset pro podporu energetických úspor zajistit finanční prostředky. Směrnice také žádá, aby země vytvořily dlouhodobé strategie pro renovace budov (EurActiv 31.7.2012).

Poté, co směrnice začne platit, budou mít členové EU rok a půl na to, aby velkou část této legislativy implementovaly do svých národních systémů. Právě v implementaci přitom podle odborníků může spočívat kámen úrazu proto, že některé státy proti závazkům uvedeným ve směrnici protestují (EurActiv 26.7.2012).