Města mohou na energetické projekty dostat více peněz

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso včera starostům měst a obcí přislíbil, že se nevyužité peníze z unijního protikrizového stimulačního balíčku přesunou do fondu na podporu energetické účinnosti a úspor v regionech a městech. Starostové, kteří se v minulosti k podobným investicím zavázali v rámci tzv. Paktu starostů a primátorům, jeho slova přivítali – bylo prý už na čase.

Evropská komise dlouhodobě podporuje politiku udržitelného rozvoje a role měst je podle ní v tomto ohledu zcela klíčová. Kompetence Unie jsou však v oblasti rozvoje měst značně omezené a její aktivity mají proto pouze nezávazný charakter.

V roce 2008 Komise podpořila iniciativu zhruba stovky starostů měst a obcí – Pakt starostů a primátorů, v němž se místní zastupitelé zavazují překročit unijní cíl v oblasti boje s klimatickými změnami a do roku 2020 snížit své emise skleníkových plynů více než o 20 %. K dnešnímu dni se k Paktu přihlásilo již téměř 1.700 měst – z České republiky na seznamu prozatím figuruje pouze město Jeseník.

Podpora, které se iniciativě starostů ze strany Evropské komise dostává, se dosud v jejím rozpočtu výrazně neodrazila. Pakt starostů se prozatím musel smířit s relativně omezeným rozpočtem 15 milionů eur ročně. Peníze prostřednictvím zvláštního grantového fondu spravuje Evropská investiční banky (EIB) a města a regiony z něj čerpají podporu na investice do energetické účinnosti a udržitelných zdrojů energie.

Evropská komise nyní slibuje uvolnění výrazně vyššího objemu finančních prostředků a použít k tomu chce nevyužité peníze z unijního protikrizového balíčku.

Komisař pro energetiku Günther Oettinger včera u příležitosti setkání Paktu starostů a měst naznačil, že by takto mělo být k dispozici alespoň 115 milionů eur a přislíbil, že bude prosazovat přesun značné části těchto prostředků na podporu energetických projektů v městech a obcích. Investice do takových projektů mohou mít podle něj obrovské dopady.

Starostové a místní zastupitelé, které EurActiv oslovil, návrh převážně vítají, i když řada z nich druhým dechem dodává, že „bylo na čase“, aby Komise města a obce v jejich úsilí podpořila.

Paul Bevan, generální tajemník lobbistického sdružení měst Eurocities, EurActivu sdělil, že dodatečných peněz, o jejichž přesunu Komise uvažuje, je sice „relativně málo a přicházejí relativně pozdě“, ale přesto mohou mít výrazný vliv. „Města by už strašně ráda něco dělala,“ říká Bevan.

Příslib Komise přivítal také dlouhodobý příznivec Paktu starostů a primátorů, místopředseda Zelených v Evropském parlamentu Claude Turmes. „V době, kdy je solidarita v EU ohrožena více než kdy v minulosti, je pomoc místním samosprávám určená na investice do tvorby pracovních míst a zároveň do snižování energetické závislosti přesně tím typem rozhodnutí, které pomůže obnovit sebedůvěru místních zastupitelů a občanů, které zastupují,“ myslí si poslanec.

Zatím ale stále není jasné, jak bude slibovaná podpora vypadat. Mluvčí Evropské komise EurActivu řekl, že se bude třeba nejprve shodnout na tom, zda je možné přesunout nevyužitých 115 milionů eur jinam. Teprve poté se bude rozhodovat o výši částky, která by mohla putovat na podporu energetických projektů.

Komise očekává, že v ideálním případě by nový fond mohly jako investiční nástroj využít také Evropská investiční banka nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Jejich prostředky by doplnily počáteční investici v podobě nevyužitých peněz z protikrizového balíčku.

Oettinger věří, že za dobrých podmínek by konečný rozpočet fondu mohl činit 2,5-2,8 miliardy eur.

Jedno je ale jisté. Komise musí jednat rychle, protože podle rozpočtových pravidel EU je třeba volné prostředky využít ještě do konce letošního roku.